WEBVTT 00:09.000 --> 00:16.000 Когато съм долу и душата ми е изморена... 00:18.000 --> 00:25.000 Когато проблемите идват и сърцето ми тежи... 00:26.000 --> 00:33.000 Тогава аз все още съм тук и чакам в тишината... 00:35.000 --> 00:41.000 Докато дойдеш при мен и седнеш за малко с мен... 00:44.000 --> 00:51.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да стоя върху планини... 00:52.000 --> 01:00.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да премина през бурни морета... 01:01.000 --> 01:09.000 Силен съм,когато съм на твоите рамена... 01:10.000 --> 01:18.000 Ти ме извисяваш...повече от колкото аз мога. 01:51.000 --> 01:59.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да стоя върху планини... 02:00.000 --> 02:07.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да премина през бурни морета... 02:08.000 --> 02:17.000 Силен съм,когато съм на твоите рамена... 02:18.000 --> 02:23.000 Ти ме извисяваш...повече от колкото аз мога... 02:29.000 --> 02:37.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да стоя върху планини... 02:38.000 --> 02:44.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да премина през бурни морета... 02:45.000 --> 02:53.000 Силен съм,когато съм на твоите рамена... 02:54.000 --> 03:00.000 Ти ме извисяваш...повече от колкото аз мога... 03:02.000 --> 03:09.000 Ти ме извисяваш,така че аз мога да премина през бурни морета... 03:10.000 --> 03:17.000 Силен съм,когато съм на твоите рамена... 03:18.000 --> 03:25.000 Ти ме извисяваш...повече от колкото аз мога... 03:26.000 --> 03:33.000 Ти ме извисяваш...повече от колкото аз мога... 03:38.000 --> 03:52.000 Ти ме извисяваш...повече от колкото аз мога...