WEBVTT 00:05.000 --> 00:09.000 ,, РАЙ И АД " 00:35.000 --> 00:44.000 " Вече сте чували тази песен в Чикаго. Пейте с мен! Започваме!" 00:50.000 --> 00:54.000 И още, и още . (,,Това е раят и адът '') 00:55.000 --> 00:58.000 И още, и още (,,Това е раят и адът '') 01:01.000 --> 01:05.000 И още, и още (,,Това е раят и адът ") 01:06.000 --> 01:10.000 И още, и още (,,Това е раят и адът '') 01:28.000 --> 01:32.000 Изпей ми една песен, ти си певецa 01:34.000 --> 01:38.000 Направи ми нещо лошо,ти си носител на злото 01:39.000 --> 01:43.000 Дяволът никога не е машина 01:44.000 --> 01:48.000 И по-малко, ще ти даде .Ти си получател ! 01:50.000 --> 01:56.000 Това продължава, и продължава.Това е рай и ад. 02:17.000 --> 02:21.000 Kойто обича живота ,не е грешник 02:23.000 --> 02:27.000 и краят е просто едно начало 02:28.000 --> 02:32.000 Колкото по-близо стигаш до смисъла 02:34.000 --> 02:38.000 толкова по-рано ще осъзнаеш, че ти си сънувал 02:39.000 --> 02:43.000 това продължава, и продължава ,и продължава, 02:44.000 --> 02:48.000 това продължава, и продължава ,и продължава, 02:49.000 --> 02:50.000 продължава ... 02:51.000 --> 02:52.000 продължава ... 02:53.000 --> 02:54.000 и продължава ... 02:55.000 --> 02:59.000 Рай и ад !!! 03:01.000 --> 03:03.000 Мога да кажа, 03:06.000 --> 03:08.000 Понякога ние сме безумни ! 03:12.000 --> 03:14.000 О, ние отиваме надолу ! 03:17.000 --> 03:18.000 Рай !!! 04:07.000 --> 04:11.000 Нещо зло там долу ... 04:13.000 --> 04:17.000 Някой идва да вземе душата ти - далеч ! 04:19.000 --> 04:22.000 Аз виждам някои неприятности там ... 04:24.000 --> 04:29.000 Ти не ще го направиш в друг ден 04:34.000 --> 04:39.000 Eдна голяма черна фигура гледа нагоре към мен ! 04:40.000 --> 04:43.000 Kаза: ,, Знам къде трябваше да бъдеш" 04:46.000 --> 04:50.000 Kаза: Ела с мен и аз ще ти дам желанието! 04:51.000 --> 04:57.000 Първо трябва да гориш,гориш,гориш- B огъня! 05:02.000 --> 05:05.000 Надолу ние отиваме... 05:08.000 --> 05:18.000 Ще те заведа там, ще се видим там, всякога ще бъда там- Някъде в ада !!! 05:52.000 --> 05:53.000 Е, те казват, че животът е една въртележка 05:54.000 --> 05:55.000 Спининг бърз, ти трябва да се возиш добре . 05:56.000 --> 05:59.000 Светът е пълен с крале и кралици,Кой ще заслепи очите ти ? И открадне твоите мечти ? 06:00.000 --> 06:02.000 Това е небето и ада, о, добре 06:04.000 --> 06:05.000 ще ти кажат -черното е наистина бяло ! 06:06.000 --> 06:07.000 Луната е просто слънцето през нощта 06:08.000 --> 06:09.000 И когато ходиш в златните зали 06:10.000 --> 06:11.000 Вие получавате да се запази златото, което попада 06:12.000 --> 06:14.000 Това е небето и ада, о, не, не 06:17.000 --> 06:18.000 Глупак, глупак 06:19.000 --> 06:20.000 Ти има да кървиш за танцьорът... 06:23.000 --> 06:26.000 Глупак, глупак, глупак 06:28.000 --> 06:30.000 Потърсете отговора !!! 06:32.000 --> 06:33.000 О ,добре ! 06:34.000 --> 06:35.000 О ,добре 06:39.000 --> 06:42.000 Раят и адът !!! 06:53.000 --> 07:00.000 Е, това е небето, това е небето, това е раят и адът !!!