WEBVTT 00:06.000 --> 00:10.000 Овцата Шон, Овцата Шон 00:10.000 --> 00:14.000 Размотава се даже и с тези които не могат да блеят 00:14.000 --> 00:18.000 Имай предвид, че е единствен по рода си 00:18.000 --> 00:21.000 О, животът е прекрасен с овцата Шон 00:21.000 --> 00:25.000 Овцата Шон, Овцата Шон 00:25.000 --> 00:29.000 Не пропуска шегa и никога не губи ритъм 00:29.000 --> 00:33.000 Може би някой ден ще успееш 00:33.000 --> 00:36.000 да дойдеш и да се срещнеш с овцата Шон 00:36.000 --> 00:40.000 О, ела и блей с Овцата Шон! 00:40.000 --> 00:43.000 Незасъхнал цимент