WEBVTT 00:07.000 --> 00:16.000 Стоим цяла нощ, никога няма да забавим. Мисля, че е по-добре да го направим сега. 00:17.000 --> 00:24.000 Мина много време откакто бяхме наоколо. Нека продължим да го правим. 00:25.000 --> 00:26.000 Нека продължим да го правим. 00:27.000 --> 00:32.000 Много дълго чаках просто за да бъда тук. Сега вдъхваме живот на това отново. 00:33.000 --> 00:34.000 Да, вдъхваме живот на това отново. 00:36.000 --> 00:40.000 Искам да знаеш колко ми липсваш. Сега те имам до себе си. 00:41.000 --> 00:43.000 Да, имам те до себе си. 00:46.000 --> 00:52.000 Заключен във вените ми, ти си във кръвта ми, кръвта ми .И ние сме обединени завинаги. 00:53.000 --> 01:01.000 Стоим цяла нощ, никога няма да забавим. Мисля, че е по-добре да го направим сега. 01:02.000 --> 01:09.000 Мина много време откакто бяхме наоколо. Нека продължим да го правим. 01:10.000 --> 01:12.000 Нека продължим да го правим. 01:16.000 --> 01:20.000 Нека продължим да го правим. 01:21.000 --> 01:28.000 Приятели като отбор в кръг. Ние сме заедно, ние сме толкова живи, да, заедно сме толкова живи. 01:30.000 --> 01:37.000 Радостта е като скъпоценен камък остави го да блести.Знайте, че ти пазя гърба до живот, да, аз ще ти пазя гърба до живот. 01:40.000 --> 01:46.000 Заключен във вените ми, ти си във кръвта ми ,кръвта ми .И ние сме обединени завинаги. 01:47.000 --> 01:55.000 Стоим цяла нощ ,никога няма да забавим.Мисля, че е по - добре да го направим сега. 01:56.000 --> 02:03.000 Мина много време откакто бяхме наоколо. Нека продължим да го правим. 02:04.000 --> 02:07.000 Нека продължим да го правим сега. 02:11.000 --> 02:16.000 Нека продължим да го правим сега. 02:20.000 --> 02:24.000 Нека продължим да го правим . 02:25.000 --> 02:33.000 Цяла нощ танцуваме на тази песен.Правим го отново и отново. 02:35.000 --> 02:41.000 Цяла нощ танцуваме на тази песен. Правим го отново и отново. 02:42.000 --> 02:50.000 Стоим цяла нощ, никога няма да забавим. Мисля, че е по-добре да го направим сега. 02:51.000 --> 02:57.000 Мина много време откакто бяхме наоколо. Нека продължим да го правим. 02:58.000 --> 03:01.000 Нека продължим да го правим сега. 03:02.000 --> 03:10.000 Цяла нощ танцуваме на тази песен. Нека продължим да го правим. 03:11.000 --> 03:17.000 Цяла нощ танцуваме на тази песен. Нека продължим да го правим 03:18.000 --> 03:26.000 Стоим цяла нощ, никога няма да забавим. Мисля, че е по- добре да го направим сега. 03:27.000 --> 03:34.000 Мина много време откакто бяхме наоколо. Нека продължим да го правим. 03:35.000 --> 03:37.000 Нека продължим да го правим сега.