WEBVTT 00:00.000 --> 00:02.000 Жал ми е за майка ти. 00:05.000 --> 00:06.000 Какво каза за мамчето ми!? 00:09.000 --> 00:12.000 Не искам неприятности. Махайте се. Отивайте си в къщи. Не се връщай. 00:13.000 --> 00:14.000 Какво каза за МаМа !!??? 00:19.000 --> 00:22.000 Който чупи-купи.. айде плащай! 00:27.000 --> 00:31.000 Вазите.. 10 долара, дай ми парите веднага! 00:37.000 --> 00:42.000 Рамото ми.. плащай си, хайде!