WEBVTT 00:11.000 --> 00:15.000 До Южния полюс ходих, пак навсякъде виждах теб! 00:16.000 --> 00:20.000 Децата на теб си кръстих, друго повече не питай! 00:21.000 --> 00:33.000 На колко добри мъже, съсипах животите, докато забравям те - още съм с теб! 00:34.000 --> 00:38.000 Удари ме,лъжи ме,кажи - дума една но да боли! 00:39.000 --> 00:42.000 Да мога от теб да си тръгна! 00:43.000 --> 00:43.000 Тръгна! 00:44.000 --> 00:49.000 Да си номер едно престани, хайде веднъж не отмъсти! 00:50.000 --> 00:53.000 Да няма любов нещо направи! 01:18.000 --> 01:23.000 Когато целувам други, не отварям очите си! 01:24.000 --> 01:28.000 Ще видят,че ти си вътре, друго повече не питай! 01:29.000 --> 01:39.000 Не питай за нощите, с телата на другите, когато докосваш ме - още съм с теб! 01:40.000 --> 01:45.000 Удари ме, лъжи ме, кажи - дума една но да боли! 01:46.000 --> 01:48.000 Да мога от теб да си тръгна! 01:49.000 --> 01:49.000 Тръгна! 01:50.000 --> 01:55.000 Да си номер едно престани, хайде веднъж не отмъсти! 01:56.000 --> 01:59.000 Да няма любов нещо направи! 02:25.000 --> 02:29.000 Повече не питай! 02:30.000 --> 02:33.000 Да няма любов нещо направи! 02:56.000 --> 03:00.000 Удари ме, лъжи ме, кажи - дума една но да боли! 03:01.000 --> 03:04.000 Да мога от теб да си тръгна! 03:05.000 --> 03:05.000 Тръгна! 03:06.000 --> 03:11.000 Да си номер едно престани, хайде веднъж не отмъсти! 03:12.000 --> 03:15.000 Да няма любов нещо направи! 03:17.000 --> 03:20.000 Да няма любов нещо направи!