WEBVTT 00:33.000 --> 00:36.000 Спомена в моята глава, мога да го спра.. 00:37.000 --> 00:38.000 .. но не, благодаря! 00:39.000 --> 00:40.000 Спомена искаш да предам.. 00:41.000 --> 00:42.000 .. не не, няма как! 00:43.000 --> 00:44.000 Аз не съм те преживял! 00:45.000 --> 00:46.000 Спомена, как ти е добре.. 00:47.000 --> 00:49.000 .. пак при мене знаеш да те доведе! 00:50.000 --> 00:52.000 Мога да съм сам, да съм тук, да съм там.. 00:53.000 --> 00:54.000 .. но за теб, не не знам, не не знам! 00:55.000 --> 01:00.000 Става ден, няма те до мен,как удобно е, не оставаш за закуска! 01:01.000 --> 01:05.000 Става нощ, искаш да съм лош,много лесно е, тука си, после тръгваш! 01:06.000 --> 01:11.000 Не, не, не - няма те до мен,не издържам, не с други да те виждам.. 01:12.000 --> 01:17.000 Става нощ, иде полунощ, ту си с мен ту неоще чакам да се върнеш! 01:39.000 --> 01:44.000 Пробвах пак, вече знаеш какстана точен час, малко време и за нас! 01:45.000 --> 01:49.000 Без нощта, но до сутринта зная след това,бързаш да си у дома .. 01:50.000 --> 01:51.000 Спомена, как ти е добре.. 01:52.000 --> 01:54.000 .. пак при мене знаеш да те доведе! 01:55.000 --> 01:57.000 Мога да съм сам, да съм тук, да съм там.. 01:58.000 --> 02:00.000 .. но за теб, не не знам, не не знам! 02:01.000 --> 02:05.000 Става ден, няма те до мен,как удобно е, не оставаш за закуска! 02:06.000 --> 02:11.000 Става нощ, искаш да съм лош,много лесно е, тука си, после тръгваш! 02:12.000 --> 02:16.000 Не, не, не - няма те до мен,не издържам, не с други да те виждам.. 02:17.000 --> 02:22.000 Става нощ, иде полунощ, ту си с мен, ту неоще чакам да се върнеш! 02:44.000 --> 02:49.000 Става ден, няма те до мен.. 02:50.000 --> 02:55.000 Става нощ, искаш да съм лош.. 03:28.000 --> 03:32.000 Става ден.. 03:33.000 --> 03:37.000 Става нощ.. 03:39.000 --> 03:43.000 Не, не, не - няма те до мен,не издържам, не с други да те виждам.. 03:44.000 --> 03:50.000 Става нощ, иде полунощ, ту си с мен, ту неоще чакам да се върнеш!