WEBVTT 00:04.000 --> 00:06.000 Много добре си спомням денят,в който животът ми се промени! 00:10.000 --> 00:11.000 Денят,в който започнахме да растем! 00:16.000 --> 00:19.000 След този ден нататък,неща на който бях собственник не бяха вече само мои ! 00:22.000 --> 00:22.000 Семейството ми! 00:25.000 --> 00:25.000 Боготството ми! 00:26.000 --> 00:26.000 Щастието ми! 00:28.000 --> 00:30.000 Онзи ден в спокоиният ни живот падна бомба! 00:41.000 --> 00:41.000 Но каква бомба?! 00:50.000 --> 00:54.000 След този ден нататък,вече нищо не беше както преди! 00:57.000 --> 00:58.000 Приливи и Отливи..