WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Ако звездите паднат върху мен ... 00:07.000 --> 00:10.000 и слънцето откаже да свети ... 00:12.000 --> 00:15.000 Тогава, може би оковите ще паднат ... 00:18.000 --> 00:21.000 и всички стари думи ще загубят хармония. 00:23.000 --> 00:27.000 Ако небето се превърне в камък, 00:29.000 --> 00:32.000 няма да е от значение за никого. 00:34.000 --> 00:37.000 Защото няма Рай на небето ... 00:39.000 --> 00:43.000 и Ада не чака нашето падение! 00:45.000 --> 00:48.000 Нека гласа на истината заблести! 00:50.000 --> 00:53.000 Нека лицемерно набожните изчезнат завинаги! 00:56.000 --> 00:59.000 Лицето на Господ е скрито и невидимо, 01:01.000 --> 01:04.000 ти не можеш да го питаш за мнение. 01:07.000 --> 01:10.000 Той никога не е на твоя страна. 01:12.000 --> 01:15.000 Господ никога не е на твоя страна. 01:17.000 --> 01:21.000 Нека правилно или грешно ... да решаваме сами! 01:23.000 --> 01:26.000 Господ никога не е на твоя страна. 01:29.000 --> 01:32.000 Виж десет хиляди министри ... 01:34.000 --> 01:37.000 виж тези `свети и праведни` кучета. 01:40.000 --> 01:43.000 Претендират че `лекуват`, а всъщност ограбват, 01:44.000 --> 01:48.000 злоупотребяват с вярата ти, мамят и крадат. 01:50.000 --> 01:53.000 Ако Бог е проницателен, защо търпи ... 01:55.000 --> 01:58.000 тези фалшиви пророци да го наричат `приятел`? 02:01.000 --> 02:04.000 Защо мълчи, сляп ли е? 02:06.000 --> 02:10.000 Изоставил ли ни е? 02:12.000 --> 02:15.000 Нека меча на истината заблести! 02:17.000 --> 02:21.000 Нека се освободим от молитви и олтари! 02:23.000 --> 02:26.000 Божието лице е скрито, отвърнато далеч. 02:28.000 --> 02:32.000 Той никога няма дума да каже. 02:34.000 --> 02:37.000 Той никога не е на твоя страна. 02:39.000 --> 02:43.000 Бог никога не е на твоя страна. 02:45.000 --> 02:49.000 Правилно или грешно, нека решаваме сами. 02:50.000 --> 02:53.000 Бог никога не е на твоя страна. 02:54.000 --> 02:56.000 Не ... не ... не ... 03:40.000 --> 03:42.000 Той никога не е на твоя страна. 03:45.000 --> 03:48.000 Бог никога не е на твоя страна. 03:50.000 --> 03:55.000 Никога! ... Никога! ... Никога! ... Никога! 03:56.000 --> 03:58.000 Никога на твоя страна. 03:59.000 --> 04:00.000 Никога на твоя страна. 04:01.000 --> 04:04.000 Господ никога не е бил на твоя страна! 04:08.000 --> 04:11.000 Никога на твоя страна! 04:13.000 --> 04:16.000 ~ dark_angel ~