WEBVTT 00:01.000 --> 00:01.000 --- Качил - undisputed | Превод - undisputed --- 00:02.000 --> 00:03.000 --- Ей госпожице --- 00:05.000 --> 00:06.000 --- Как може да си толкова красива --- 00:09.000 --> 00:10.000 --- Ей госпожице --- 00:13.000 --> 00:14.000 --- Тази нощ е за любов --- 00:17.000 --> 00:18.000 --- Ей госпожице --- 00:19.000 --> 00:21.000 --- Моята душа никога няма да те забрави как може да си толкова красива --- 00:22.000 --> 00:23.000 --- Обичам те повече и повече 00:24.000 --> 00:25.000 --- Ей госпожице --- 00:26.000 --> 00:27.000 --- Искам те чернокоса --- 00:28.000 --> 00:29.000 --- Тази нощ е за любов --- 00:30.000 --> 00:31.000 --- Бързо ела да си играем --- 00:46.000 --> 00:50.000 --- Докато слънцето залязва, тя ще танцува върху мен --- 00:51.000 --> 00:54.000 --- Най - страхотната част от нощта когато тя си движи тялото --- 00:55.000 --> 01:00.000 --- Обичам начинът по който се завърта когато звукът я докосва --- 01:02.000 --> 01:16.000 --- Хей не лъжи, момиче ти трябва да ми докажеш... скъпа опитай се да задържиш това движение на тялото си --- 01:17.000 --> 01:17.000 --- Ей госпожице --- 01:18.000 --> 01:19.000 --- Моята душа няма никога да те забрави --- 01:20.000 --> 01:21.000 --- Как може да си толкова красива --- 01:22.000 --> 01:23.000 --- Обичам те повече и повече 01:24.000 --> 01:25.000 --- Ей госпожице --- 01:26.000 --> 01:27.000 --- Искам те чернокоса --- 01:28.000 --> 01:29.000 --- Тази нощ е за любов --- 01:30.000 --> 01:31.000 --- Бързо ела да си играем --- 01:47.000 --> 01:49.000 --- Нека луната ни гледа как танцуваме да напълним нощта --- 01:50.000 --> 01:53.000 --- С романтика, скъпа нека да танцуваме около огъня --- 01:54.000 --> 02:01.000 --- Позволи ми да те целуна сега, не не искам да приличам на ... мим, скъпа усети ме, изпълни моята страст --- 02:02.000 --> 02:05.000 --- Хей не лъжи, момиче ти трябва дами докажеш ... скъпа опитай се да задържиш това движение на тялото --- 02:06.000 --> 02:15.000 скъпа опитай се да задържиш това движение на тялото --- 02:19.000 --> 02:19.000 --- Ей госпожице --- 02:20.000 --> 02:21.000 --- Моята душа никога няма да те забрави --- 02:22.000 --> 02:23.000 --- Как може да си толкова красива --- 02:24.000 --> 02:25.000 --- Искам те повече и повече --- 02:26.000 --> 02:27.000 --- Ей госпожице --- 02:28.000 --> 02:29.000 --- Искам те чернокоса --- 02:30.000 --> 02:31.000 --- Тази нощ е за любов --- 02:32.000 --> 02:33.000 --- Бързо ела да си играем ---