WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 ДЕПЕШ МОД-"ЛИЧЕН ИСУС" 00:12.000 --> 00:14.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА... 00:28.000 --> 00:32.000 ТВОЙ СОБСТВЕН ЛИЧЕН ИСУС... 00:36.000 --> 00:41.000 НЯКОЙ ,КОЙТО ДА ЧУВА МОЛИТВИТЕ ТИ... НЯКОЙ,КОЙТО ДА ГО Е ГРИЖА... 00:43.000 --> 00:47.000 ТВОЙ СОБСТВЕН ЛИЧЕН ИСУС... 00:51.000 --> 00:55.000 НЯКОЙ,КОЙТО ЧУВА МОЛИТВИТЕ ТИ... НЯКОЙ,КОЙТО Е ТАМ... 01:06.000 --> 01:11.000 ЧУВСТВАШ СЕ НЕИЗВЕСТЕН И СИ СЪВСЕМ САМ... ПЛЪТ И КОСТИ ДО ТЕЛЕФОНА... 01:13.000 --> 01:17.000 ВДИГНИ СЛУШАЛКАТА,ЩЕ ТЕ НАПРАВЯ ВЯРВАЩ... 01:20.000 --> 01:23.000 ВЗЕМИ НАЙ-ДОБРОТО ОТ МЕН... ПОДЛОЖИ МЕ НА ИЗПИТАНИЕ... 01:24.000 --> 01:27.000 НЕЩАТА В ГЪРДИТЕ ТИ,ИСКАШ ДА СПОРИШ... 01:28.000 --> 01:31.000 АЗ ЩЕ ТЕ ОСВОБОДЯ, ЗНАЕШ,ЧЕ СЪМ МИЛОСТИВ... 01:37.000 --> 01:38.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА... 01:44.000 --> 01:46.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА... 01:49.000 --> 01:54.000 ТВОЙ СОБСТВЕН ЛИЧЕН ИСУС... 01:57.000 --> 02:02.000 НЯКОЙ,КОЙТО ДА ЧУВА МОЛИТВИТЕ ТИ... НЯКОЙ,КОЙТО ГО Е ГРИЖА... 02:04.000 --> 02:08.000 ТВОЙ СОБСТВЕН ЛИЧЕН ИСУС... 02:12.000 --> 02:16.000 НЯКОЙ,КОЙТО ДА ЧУВА МОЛИТВИТЕ ТИ... НЯКОЙ,КОЙТО Е ТАМ... 02:38.000 --> 02:44.000 ЧУВСТВАШ СЕ НЕИЗВЕСТЕН И СИ СЪВСЕМ САМ ПЛЪТ И КОСТИ ДО ТЕЛЕФОНА... 02:45.000 --> 02:50.000 ВДИГНИ СЛУШАЛКАТА,ЩЕ ТЕ НАПРАВЯ ВЯРВАЩ... 02:53.000 --> 02:57.000 ЩЕ ТЕ ОСВОБОДЯ,ЗНАЕШ,ЧЕ СЪМ МИЛОСТИВ... 03:02.000 --> 03:03.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА... 03:04.000 --> 03:08.000 ТВОЙ СОБСТВЕН ЛИЧЕН ИСУС... 03:13.000 --> 03:15.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА! 03:20.000 --> 03:22.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА! 03:27.000 --> 03:29.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА! 03:35.000 --> 03:37.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА! 03:42.000 --> 03:44.000 ПРОТЕГНИ РЪЦЕ,ДОКОСНИ СЕ ДО ВЯРАТА!