WEBVTT 00:01.000 --> 00:07.000 ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ - ОТБРАНИ ТВОРБИ 1 00:08.000 --> 00:17.000 www.deliciouspoems.blogspot.com - Всички права запазени! 00:19.000 --> 00:24.000 КРАДЕЦЪТ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 00:25.000 --> 00:35.000 Дали за тебе още съм крадеца, 00:36.000 --> 00:46.000 откраднал твоето сърце със нежност – 00:47.000 --> 00:57.000 желание последно на ръцете, 00:58.000 --> 01:08.000 копнеещи за мъничко надежда? 01:09.000 --> 01:19.000 Дали очите ми ще помниш вечно – 01:20.000 --> 01:30.000 нали чрез тях откраднах любовта ти, 01:31.000 --> 01:41.000 понесох страховете ти далече, 01:42.000 --> 01:52.000 за да остане само радостта ти! 01:53.000 --> 02:03.000 Дали за тебе още съм крадеца, 02:04.000 --> 02:14.000 взел назаем от небесния прашец – 02:15.000 --> 02:25.000 в олтара ти донесъл звездно цвете 02:26.000 --> 02:36.000 и от лунните лъчи ти сплел венец?... 02:41.000 --> 02:49.000 МНОГОТОЧИЯ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 02:50.000 --> 03:00.000 Ще узнаеш ли какво е 03:01.000 --> 03:11.000 душата моя да събличаш, 03:12.000 --> 03:22.000 с пръсти ти да я докоснеш, 03:23.000 --> 03:33.000 а после в пламък да я видиш… 03:34.000 --> 03:44.000 Ще узнаеш ли какво е 03:45.000 --> 03:55.000 в сърцето нежно да се влюбиш, 03:56.000 --> 04:06.000 без да питаш туй защо е 04:07.000 --> 04:17.000 и може ли да го загубиш… 04:18.000 --> 04:28.000 Ще потърсиш ли къде е 04:29.000 --> 04:39.000 най – топлата ми съвършеност, 04:40.000 --> 04:50.000 тя със теб за да живее – 04:51.000 --> 05:01.000 облечена в любов и вечност… 05:09.000 --> 05:16.000 ЗАКЛИНАНИЕ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 05:21.000 --> 05:31.000 Закичи косите си със цвете, 05:32.000 --> 05:42.000 под луната после се разхождай, 05:43.000 --> 05:53.000 а над теб лъчите й ще светят, 05:54.000 --> 06:04.000 галейки те с нежния си допир. 06:05.000 --> 06:15.000 Събери на вятъра крилете 06:16.000 --> 06:26.000 във ръцете ти от бяло злато 06:27.000 --> 06:37.000 и улови шепот на вълните, 06:38.000 --> 06:48.000 плачещи за миналото лято. 06:54.000 --> 07:00.000 НАПИШИ МИ... /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 07:01.000 --> 07:14.000 Напиши ми върху пясъка, че някога си ме обичал, 07:15.000 --> 07:25.000 че сърцето ти до мене е заспивало 07:26.000 --> 07:36.000 и нежно дланите със моите си сплитал. 07:37.000 --> 07:50.000 Напиши ми за звездите, притихнали над нас в небето, 07:51.000 --> 08:01.000 за пламъка изгарящ вътре във сърцето 08:02.000 --> 08:12.000 и молитвите – събрани в твоите шепи. 08:13.000 --> 08:26.000 Напиши ми как тази обич сега е спомен далечен, 08:27.000 --> 08:37.000 как любовта безсмъртна ще остане вечно, 08:38.000 --> 08:48.000 ала само веднъж – тъй жива и гореща! 08:55.000 --> 09:02.000 ОТКРОВЕНИЕ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 09:03.000 --> 09:13.000 Когато твоят дух отива там при ветровете, 09:14.000 --> 09:24.000 искам да съм последното, което ще усещаш, 09:25.000 --> 09:35.000 да бъда с теб сред полета прощален на крилете, 09:36.000 --> 09:46.000 потъващи във блясъка на лунните пътеки. 09:47.000 --> 09:57.000 Когато всичките сенки около теб се сливат, 09:58.000 --> 10:08.000 а бели ангели край тебе тихичко прошепват, 10:09.000 --> 10:19.000 аз бих желал и моя образ ти сред тях да виждаш 10:20.000 --> 10:30.000 и вместо тях нежността ми вечна да те посреща. 10:31.000 --> 10:41.000 Дъхът си – щом го поемаш плахо и за последно 10:42.000 --> 10:52.000 и със тежестта от рамената си се разделяш, 10:53.000 --> 11:03.000 нека бремето на сърцето твое да приема – 11:04.000 --> 11:14.000 само да съм последното, което ще усещаш! 11:20.000 --> 11:27.000 САКРАЛНО /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 11:33.000 --> 11:43.000 Намирам те в стаеното дихание, 11:44.000 --> 11:54.000 което ти поднесе на сърцето – 11:55.000 --> 12:05.000 сред блясъка на небесно сияние 12:06.000 --> 12:16.000 и във лудешкия бяг на морето. 12:17.000 --> 12:27.000 Намирам те през нощите си безкрайни, 12:28.000 --> 12:38.000 когато аз и ти сме едно цяло 12:39.000 --> 12:49.000 и изминаваме пътища незнайни 12:50.000 --> 13:00.000 във плен на онова чувство – сакрално. 13:03.000 --> 13:10.000 ЖИВЕЯ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 13:03.000 --> 13:13.000 Аз живея за тези мигове красиви, 13:14.000 --> 13:24.000 в които си до мен от обич всеотдаен 13:25.000 --> 13:35.000 и твоят поглед във очите ми се спира 13:36.000 --> 13:46.000 като погледа на дете – за ласка жаден. 13:47.000 --> 13:57.000 Живея за нашите пътища съдбовни, 13:58.000 --> 14:08.000 за теб и мен, слети във един свят реален 14:09.000 --> 14:19.000 и ония болки, оставени бездомни, 14:20.000 --> 14:30.000 да си стоят без дом – безпомощни и жалки! 14:33.000 --> 14:40.000 ПОСЛАНИЕ КЪМ ТЕБ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 14:44.000 --> 14:54.000 Искам да ме виждаш 14:55.000 --> 15:05.000 (там, сред времето си) 15:06.000 --> 15:16.000 като близко и далечно, 15:17.000 --> 15:27.000 до мен единствено да имаш 15:28.000 --> 15:38.000 (вътре в сърцето си) 15:39.000 --> 15:49.000 любовта – и чакана, и вечна. 15:50.000 --> 16:00.000 Искам да се сливаш 16:01.000 --> 16:11.000 (като дихание) 16:12.000 --> 16:22.000 със страстта ми тъй гореща, 16:23.000 --> 16:33.000 в моя поглед щом се взираш, 16:34.000 --> 16:44.000 (от разстояние) 16:45.000 --> 16:55.000 да намираш своята пътечка. 17:00.000 --> 17:07.000 МЕЧТА /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 17:11.000 --> 17:21.000 Можеш ли мечта да нарисуваш, 17:22.000 --> 17:32.000 изваяна от полъха на нечий копнежи, 17:33.000 --> 17:43.000 по платното с четка да танцуваш, 17:44.000 --> 17:54.000 тъй както в мен си играят бурните надежди? 17:55.000 --> 18:05.000 Може ли мечтата да изгаря, 18:06.000 --> 18:16.000 захвърлена на клада от своя пламък див 18:17.000 --> 18:27.000 и на късчета да се разпада, 18:28.000 --> 18:38.000 потъваща все тъй сама във вечния си мир? 18:39.000 --> 18:49.000 Поиска ли мечтата да лети, 18:50.000 --> 19:00.000 ще оцелее, достигайки до едно сърце – 19:01.000 --> 19:11.000 ти повикай я и се протегни, 19:12.000 --> 19:22.000 а тя ще се сгуши нежно във твоите ръце! 19:26.000 --> 19:32.000 ШЕПОТ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 19:37.000 --> 19:47.000 Вечните вълни танцуват със вятъра, 19:48.000 --> 19:58.000 в среща случайна прошепват на залеза 19:59.000 --> 20:09.000 колко са скитали в безкрая далечен 20:10.000 --> 20:20.000 из пътя свой за тази капка утеха. 20:21.000 --> 20:31.000 Полуделите чайки, влюбени в бриза, 20:32.000 --> 20:42.000 ще следват гласа му, далеч ще достигат 20:43.000 --> 20:53.000 до мигове тайни и сънища чудни, 20:54.000 --> 21:04.000 родени там, отвъд бреговете бурни – 21:05.000 --> 21:15.000 дето само шепот морски се дочува. 21:20.000 --> 21:27.000 НЕ ПИТАЙ /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 21:32.000 --> 21:42.000 Ти усещаш ли какво е 21:43.000 --> 21:53.000 във ръцете си да имаш 21:54.000 --> 22:04.000 сгушен всеки нежен порив, 22:05.000 --> 22:15.000 който вътре в мен се крие? 22:16.000 --> 22:26.000 Ти не питай за това какво за мен е любовта, 22:27.000 --> 22:37.000 щом във твоите очи виждам нашите мечти – 22:38.000 --> 22:45.000 споделени сред безкрая. 22:46.000 --> 22:56.000 Ти не питай за това какво е вечна топлина, 22:57.000 --> 23:07.000 щом във моята душа само ти си светлина – 23:08.000 --> 23:15.000 помни, че аз го зная! 23:16.000 --> 23:26.000 Сега виждаш ли какво е - 23:27.000 --> 23:37.000 във ръцете си да имаш 23:38.000 --> 23:48.000 сгушен всеки нежен порив, 23:49.000 --> 23:59.000 който вътре в мен се крие? 24:03.000 --> 24:10.000 НЕОБЯСНИМО /ПЕТЪР ИВАНЧОВСКИ/ 24:12.000 --> 24:25.000 СТИХОТВОРЕНИЕТО Е ПОСВЕТЕНО НА ПОЧИНАЛАТА МИ БАБА - "КЪДЕТО И ДА СИ СЕГА, АЗ ТЕ ПАЗЯ ЗАВИНАГИ В СЪРЦЕТО СИ!" 24:30.000 --> 24:40.000 Необяснимо е това, което аз изпитвам – 24:41.000 --> 24:51.000 безгранична тишина сред океана от тъга 24:52.000 --> 25:02.000 и там, във съня си все още мога да те виждам, 25:03.000 --> 25:13.000 да усетя как идваш на гости при мойта душа. 25:14.000 --> 25:24.000 Като вечността на две вселени 25:25.000 --> 25:35.000 ще останеш винаги във мене… 25:36.000 --> 25:46.000 Необяснимо е това, което аз усещам – 25:47.000 --> 25:57.000 дъжд от вятър и от мечти върху своите ръце, 25:58.000 --> 26:08.000 които те изпращат и отново те посрещат 26:09.000 --> 26:19.000 винаги щом идваш, за да видиш твоето момче, 26:20.000 --> 26:30.000 което е пораснало – но все тъй обича те! 26:35.000 --> 27:00.000 Благодаря на всички, които харесват моите творби и редовно посещават личния ми сайт. 27:05.000 --> 27:40.000 Надявам се, че наистина успявам да докосна сърцата и душите ви... 27:45.000 --> 28:20.000 ...че всеки от вас намира по нещо за себе си в емоциите, които улавям и след това се опитвам да нарисувам с думи. 28:25.000 --> 29:00.000 www.deliciouspoems.blogspot.com / Facebook : Петър Иванчовски 29:05.000 --> 29:25.000 Нека Бог бъде винаги с вас. 29:30.000 --> 29:50.000 С любов и уважение : Пепи! :)