WEBVTT 00:09.000 --> 00:12.000 Eмануел Зекус - Моя Сузана 00:32.000 --> 00:35.000 Не сЪм аз Каквато Си Ти 00:37.000 --> 00:39.000 Моя СуЗана Повярвай ми ! 00:49.000 --> 00:50.000 А аз Те Обичам Любима 00:53.000 --> 00:55.000 мОЯ сУЗАНА пОВЯРВАЙ мИ 00:58.000 --> 01:00.000 оСТАНАХ сАМ бЕЗ тЕбе аЗ 01:02.000 --> 01:04.000 Нарани ДуШата Ми СузаНа 01:06.000 --> 01:08.000 Не Не мога Да иЗдъРжа 01:11.000 --> 01:13.000 Ти ДушаТа Ми Взе 01:14.000 --> 01:15.000 СърЦето Ми ПогуБи 01:17.000 --> 01:20.000 А Аз пЛаЧа и ТъгуВам До Болка 01:51.000 --> 01:53.000 И мОЕТО сЪРцЕ ПО тЕбЕ сТрАДа 01:57.000 --> 02:00.000 ЧаКам Те СузаНа Къде Си Ти 02:04.000 --> 02:06.000 А Аз Те ОбиЧам ЛюбиМа Моя 02:08.000 --> 02:10.000 Моя СуЗана къде Си Ти!? 02:15.000 --> 02:17.000 ОстанаХ Сам Без Тебе Аз 02:19.000 --> 02:21.000 Нарани ДуШата Ми СузаНа 02:22.000 --> 02:23.000 Не Не мога Да иЗдъРжа 02:28.000 --> 03:29.000 Ти ДушаТа Ми Взе 02:31.000 --> 02:32.000 СърЦето Ми ПогуБи 02:35.000 --> 02:37.000 А Аз пЛаЧа и ТъгуВам До Болка 03:09.000 --> 03:10.000 ОстанаХ Сам Без Тебе Аз 03:12.000 --> 03:13.000 Нарани ДуШата Ми СузаНа 03:14.000 --> 03:15.000 Не Не мога Да иЗдъРжа 03:21.000 --> 03:22.000 Ти ДушаТа Ми Взе 03:23.000 --> 03:24.000 СърЦето Ми Взе 03:28.000 --> 03:30.000 А Аз пЛаЧа и ТъгуВам До Болка 03:41.000 --> 03:42.000 СузяНа Моя СузаНа !