WEBVTT 00:01.000 --> 00:09.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda) 00:10.000 --> 00:20.000 Rainbow - Temple Of The King Храмът на краля 00:25.000 --> 00:29.000 Един ден в годината на лисицата настъпи време, което добре помня. 00:30.000 --> 00:36.000 В което силен млад мъж от изгряващото слънце дочу звънът на великата черна камбана. 00:37.000 --> 00:41.000 Един ден в годината на лисицата, когато камбаната започна да бие, 00:42.000 --> 00:47.000 значи, че е настъпило времето, за един от нас да отиде в храма на краля. 00:49.000 --> 00:53.000 Там, в средата на кръга той стой - търсейки, дирейки. 00:54.000 --> 00:59.000 И само с едно докосване на треперещата му ръка отговорът ще бъде открит. 01:00.000 --> 01:05.000 Светлината чака, докато старецът пее. Небеса помогнете ми! 01:06.000 --> 01:10.000 И тогава сякаш хиляда криле се втурват, и огряват само един, 01:11.000 --> 01:14.000 а денят току що е започнал. 01:38.000 --> 01:43.000 Един ден в годината на лисицата настана време, което добре помня. 01:44.000 --> 01:49.000 В което силен млад мъж от изгряващото слънце дочу звънът на великата черна камбана. 01:50.000 --> 01:54.000 Един ден в годината на лисицата, когато камбаната започна да бие, 01:55.000 --> 02:01.000 значи, че е настъпило времето, за един от нас да отиде в храма на краля. 02:02.000 --> 02:07.000 Там, насред хората, той стой - виждайки, чувствайки. 02:08.000 --> 02:19.000 Само с размахване на силна дясна ръка, той отива в храма на краля. 03:25.000 --> 03:31.000 Далеч от кръга, на края на света той е в очакване, чуди се... 03:32.000 --> 03:36.000 Мисли за историите, които е чувал. За това, което ще види... 03:37.000 --> 03:42.000 Там, в средата на кръга той лежи. Небеса помогнете ми! 03:43.000 --> 03:47.000 И тогава всеки би могъл да разбере от блясъка в очите му, че отговорът е намерен. 03:48.000 --> 03:53.000 Обратно с хората в кръга, той стой отдаден, усещащ. 03:54.000 --> 03:58.000 И само с едно докосване на силната дясна ръка те узнаха.. 03:59.000 --> 04:05.000 За краля и за храма!!! 04:30.000 --> 04:40.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda)