WEBVTT 00:01.000 --> 00:10.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda) 00:42.000 --> 00:46.000 Ненадмината ти беше 00:47.000 --> 00:50.000 и остана завинаги в мен 00:51.000 --> 00:55.000 а аз цял живот търся 00:56.000 --> 00:59.000 твоята усмивка в друга жена 01:00.000 --> 01:05.000 а аз цял живот търся 01:06.000 --> 01:09.000 твоята усмивка в друга жена 01:10.000 --> 01:13.000 Някои птици никога не политат 01:14.000 --> 01:18.000 цял живот чакат за това 01:19.000 --> 01:23.000 и аз така чакам тоята любов 01:24.000 --> 01:27.000 чакам, но не ми е писано 01:28.000 --> 01:31.000 Някои птици никога не политат 01:32.000 --> 01:36.000 цял живот чакат за това 01:37.000 --> 01:42.000 и аз така чакам тоята любов 01:43.000 --> 01:47.000 чакам, но не ми е писано 02:06.000 --> 02:10.000 Ненадмината ти беше 02:11.000 --> 02:14.000 и остана завинаги в мен 02:15.000 --> 02:19.000 десет зими,разпервам крила 02:20.000 --> 02:23.000 да полетя към теб 02:24.000 --> 02:28.000 десет зими,разпервам крила 02:29.000 --> 02:33.000 да полетя към теб 02:34.000 --> 02:37.000 Някои птици никога не политат 02:38.000 --> 02:42.000 цял живот чакат за това 02:43.000 --> 02:47.000 и аз така чакам тоята любо 02:48.000 --> 02:51.000 чакам, но не ми е писано 02:52.000 --> 02:55.000 Някои птици никога не политат 02:56.000 --> 03:00.000 цял живот чакат за това 03:01.000 --> 03:05.000 и аз така чакам тоята любов 03:06.000 --> 03:10.000 чакам, но не ми е писано 03:30.000 --> 03:33.000 Някои птици никога не политат 03:34.000 --> 03:38.000 цял живот чакат за това 03:39.000 --> 03:43.000 и аз така чакам тоята любов 03:44.000 --> 03:47.000 чакам, но не ми е писано 03:48.000 --> 03:52.000 и аз така чакам тоята любов 03:53.000 --> 03:58.000 чакам, но не ми е писано 03:59.000 --> 04:03.000 КРАСИ ИЛИЕВ(vojda)