WEBVTT 00:45.292 --> 00:51.378 *** Εχω αγαπήσει - χωρίς να μ' αγαπήσουν *** *** обичах - без да ме обичат *** 00:51.378 --> 00:57.593 *** ξέρω κι εσύ πως μία από 'κείνες ήσουν *** *** знам че и ти беше една от онези *** 00:57.593 --> 01:03.675 *** που τη καρδιά μου τελικά θα μου ραγίσει *** *** че ще ми разбиеш сърцето накрая *** 01:03.675 --> 01:13.321 *** κάνω πως ο Θεός λοιπόν θα σε φωτίσει *** *** правя се че Бог ще те просветли *** 01:14.431 --> 01:20.695 *** Ε και τι έγινε που ήρθες κι εσύ για να κάψεις *** *** е и какво от това че дойде и ти за да изгориш *** 01:20.695 --> 01:26.507 *** ότι απέμεινε κοντά σου ήξερα από την αρχή *** *** каквото е останало до теб от самото начало знаех *** 01:26.507 --> 01:33.256 *** τι θα μου ξημέρωνε λοιπόν τώρα τι περιμένεις *** *** какво ще ми се случи така че сега какво чакаш *** 01:33.256 --> 01:42.551 *** Άντε Τέλειωνε *** *** хайде приключвай *** 02:14.496 --> 02:20.625 *** Έχω περάσει τόσα που δε θυμάμαι *** *** преживял съм толкова много неща които не помня *** 02:20.625 --> 02:26.662 *** γι αυτό και πλέον τίποτα δε φοβάμαι *** *** затова вече от нищо не се страхувам *** 02:26.662 --> 02:32.906 *** τι να μου πεις κι εσύ μωρό μου τώρα *** *** какво да ми кажеш и ти скъпа сега *** 02:32.906 --> 02:40.923 *** κι άσε άλλη μια περαστική για εμένα μπόρα *** *** остави още една буря да премине покрай мен *** 02:43.614 --> 02:49.842 *** Ε και τι έγινε που ήρθες κι εσύ για να κάψεις *** *** е и какво от това че дойде и ти за да изгориш *** 02:49.842 --> 02:55.901 *** ότι απέμεινε κοντά σου ήξερα από την αρχή *** *** каквото е останало до теб от самото начало знаех *** 02:55.901 --> 03:02.489 *** τι θα μου ξημέρωνε λοιπόν τώρα τι περιμένεις *** *** какво ще ми се случи така че сега какво чакаш *** 03:02.489 --> 03:11.180 *** Άντε Τέλειωνε *** *** хайде приключвай ***