WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 ~ ♛1 Gabriela Bee (with lyrics)...___ღ________🦋 ~ Ob-La-Da, Ob-La-Di ~ ♛ ~ ♛ ~ ♛ ~ ♛ ~ ♛ ~ 00:04.000 --> 00:06.000 ~ Avtor Video:VaskoMutafchiev2 Превод:Sibylla ~ ...___ღ________🦋 00:07.000 --> 00:09.000 ~ ♛1 Дезмънд е продавач на пазара 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 00:10.000 --> 00:14.000 ~ ♛1 А Моли е певица в група ...1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 00:15.000 --> 00:18.000 ~ ♛1 Дезмънд каза на Моли...1♛ ~ "Момиче, много те харесвам"...___ღ________🦋 00:19.000 --> 00:21.000 ~ ♛1 И Моли му каза:И аз също те харесвам,1♛ ~ и като го хвана за ръка му изпя това!!! 00:22.000 --> 00:26.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 00:27.000 --> 00:30.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 00:31.000 --> 00:34.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 00:35.000 --> 00:38.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 00:39.000 --> 00:41.000 ~ ♛1 Дезмънд се качи на автобуса 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 00:42.000 --> 00:44.000 ~ ♛1 И отиде бързо в бижутерски магазин 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 00:45.000 --> 00:47.000 ~ ♛1 За да купи златен пръстен за годеж 1♛ ~ от двадесет карата... ______ღ________🦋 00:48.000 --> 00:50.000 ~ ♛1 И тичайки към Моли...___ღ________🦋 а тя чакаше го пред вратата 1♛ ~ 00:51.000 --> 00:56.000 ~ ♛1 И когато и го даде..тя отново му запя 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 00:57.000 --> 01:00.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 01:01.000 --> 01:03.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 01:04.000 --> 01:08.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 01:09.000 --> 01:12.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 01:13.000 --> 01:15.000 ~ ♛1 След няколко години 1♛ ~ Те си построиха дом..много сладък дом 01:16.000 --> 01:18.000 ~ ♛1 А децата им, играеха из двора 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 01:19.000 --> 01:21.000 ~ ♛1 На Дезмънд и Моли Джоунс ...1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 01:22.000 --> 01:24.000 ~ ♛1 Дезмънд щастлив...___ღ________🦋 още работеше на пазара 1♛ ~ 01:25.000 --> 01:27.000 ~ ♛1 И като добър баща учеше 1♛ ~ своите деца как да му помагат...___ღ________🦋 01:28.000 --> 01:30.000 ~ ♛1 Моли си седеше у дома 1♛ ~ и гримираше хубавото си лице...___ღ________🦋 01:31.000 --> 01:35.000 ~ ♛1 И вечерта тя все още...___ღ________🦋 го пееше със групата си О Да!!!! 01:36.000 --> 01:40.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 01:41.000 --> 01:44.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 02:01.000 --> 02:08.000 ~ ♛1 След няколко години 1♛ ~ Те си построиха дом..много сладък дом 02:09.000 --> 02:12.000 ~ ♛1 А децата им, играеха из двора 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 02:13.000 --> 02:16.000 ~ ♛1 На Дезмънд и Моли Джоунс ...1♛ ~ да...да а ~ а ... ____ღ_______ღ________🦋 02:17.000 --> 02:19.000 ~ ♛1 Минаха години ...1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 02:20.000 --> 02:23.000 ~ ♛1 Сега Моли напътстваше децата 1♛ ~ как да и помагат на пазара...___ღ________🦋 02:24.000 --> 02:27.000 ~ ♛1 А Дезмънд си стоеше у дома 1♛ ~ 🦋________ღ_______ღ_______ღ________🦋 02:28.000 --> 02:30.000 ~ ♛1 И се подготвяше да пее песните 1♛ ~ на Моли с групата и вечерта...___ღ________🦋 02:31.000 --> 02:38.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 02:39.000 --> 02:47.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 03:01.000 --> 03:08.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла~ да! 1♛ ~ ~ Животът е прекрасен!~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, 03:09.000 --> 03:16.000 ~ ♛1 Об ~ ла~ ди, об~ ла ~ да! 1♛ ~ ~ Ла ~ ла ~ ла ~ а ~ а, животът продължава! 03:17.000 --> 03:20.000 ~ ♛ ! Пейте с мен Об-ла-ди, об-ла-да! 1♛ ~ Ла-ла - ла а а,!!! ...___ღ________🦋