WEBVTT 00:44.385 --> 00:52.051 *** Τελειωμένα παρά κάτι ήτανε τα αισθήματά μου *** *** всичко приключи въпреки чувствата ми *** 00:52.130 --> 00:59.888 *** κι έλεγα απ' την αγάπη να παραιτηθώ *** *** и си казах да се откажа от любовта *** 01:01.913 --> 01:09.640 *** Τόσα όνειρα χαμένα μες στα μάτια σου τα βρήκα *** *** толкова изгубени мечти открих в твоите очи *** 01:09.640 --> 01:18.215 *** όλα έγινες για μένα κράτα με να ζω *** *** ти стана всичко за мен задръж ме за да живея *** 01:19.614 --> 01:23.562 *** Γιατί χωρίς εσένα δε μπορώ *** *** защото не мога без теб *** 01:23.562 --> 01:27.556 *** μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ *** *** дори и за ден живота да си помисля *** 01:27.556 --> 01:35.088 *** γιατί χωρίς εσένα πες μου πως να τραγουδώ *** *** защото без теб кажи ми как да пея *** 01:35.270 --> 01:39.249 *** Γιατί χωρίς εσένα δε μπορώ *** *** защото не мога без теб *** 01:39.249 --> 01:43.151 *** μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ *** *** дори и за ден живота да си помисля *** 01:43.151 --> 01:51.000 *** γιατί χωρίς εσένα δε θα υπάρχω ούτε εγώ *** *** защото без теб няма да съществувам дори и аз *** 01:56.598 --> 02:04.324 *** Κάθε νύχτα πυρετός μου ήταν τ' άδειο το κρεβάτι *** *** всяка вечер треската ми беше празното легло *** 02:04.324 --> 02:11.824 *** όλη η μοναξιά του κόσμου έμενε εδώ *** *** цялата самота на света остана тук *** 02:14.145 --> 02:21.937 *** Της καρδιάς οι πάγοι λιώσαν με το πρώτο άγγιγμά σου *** *** ледът в сърцето го разтопи с едно твое докосване *** 02:21.937 --> 02:30.182 *** μη μου πεις ποτέ τελειώσαν όσα αγαπώ *** *** никога не ми казвай че приключи това което обичах *** 02:31.980 --> 02:35.800 *** Γιατί χωρίς εσένα δε μπορώ *** *** защото не мога без теб *** 02:35.800 --> 02:39.829 *** μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ *** *** дори и за ден живота да си помисля *** 02:39.829 --> 02:47.498 *** γιατί χωρίς εσένα πες μου πως να τραγουδώ *** *** защото без теб кажи ми как да пея *** 02:47.589 --> 02:51.504 *** Γιατί χωρίς εσένα δε μπορώ *** *** защото не мога без теб *** 02:51.504 --> 02:55.429 *** μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ *** *** дори и за ден живота да си помисля *** 02:55.429 --> 03:03.187 *** γιατί χωρίς εσένα δε θα υπάρχω ούτε εγώ *** *** защото без теб няма да съществувам дори и аз ***