WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 До всички!!! 1 ♛ R ♛ Замислете се 00:04.000 --> 00:09.000 Надълго преди в тези времена да си споделяте с който и да е човек - човешко същество 00:11.000 --> 00:19.000 Което може да ви обича станали сте му близък човек и приятел 00:21.000 --> 00:29.000 Нещо да ви се промени и да го блокирате ей така защото можете и е лесно един бутон ♛!!! 00:30.000 --> 00:35.000 СПРЕТЕ ДНЕС! ТОВА Е ЛОША ИДЕЯ 00:37.000 --> 00:41.000 НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО МОЖЕ ДА СТЕ ПРИЧИНИЛИ НА ДРУГИЯТ ЧОВЕК 00:43.000 --> 00:50.000 ВИЕ МОЖЕ ДА ВИ Е СПОКОЙНО 00:52.000 --> 00:56.000 НО ТОЙ ДА СТРАДА И ПРЕЖИВЯВА ТЕЖКО ПОСТЪПКАТА ВИ !!! 01:00.000 --> 01:07.000 СПРЕТЕ ЛОШИТЕ НЕЩА!!! 01:09.000 --> 01:14.000 ОПИТАЙТЕ СЕ И В ДРУГИТЕ ДНИ ОСВЕН ЗА КОЛЕДА 01:16.000 --> 01:20.000 ДА СТЕ ПО-ДОБРИ ХОРА!