WEBVTT 00:01.000 --> 00:07.000 Телефоните няма да са необходими скоро... ще си говорим по телепатия