WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 Последните думи, които казахте The Last Words You Said - Сара Брайтман 00:29.000 --> 00:34.000 Някъде във времето, което знам, 00:36.000 --> 00:42.000 Мили, ти ще се върнеш при мен. 00:43.000 --> 00:48.000 И розите ще разцъфтят отново, 00:50.000 --> 00:55.000 Пролетта ще се чувства като вечност. 00:57.000 --> 01:02.000 В целувката ти тя не беше сбогом. 01:03.000 --> 01:09.000 Все още си причината. 01:10.000 --> 01:15.000 Да чувам как шепнеш в тишината на стаята ми , 01:17.000 --> 01:22.000 Сърцето ми все още се предава като слънце на луната. 01:23.000 --> 01:29.000 Едва понасям това толкова боли, и изгарям в безкрайност. 01:30.000 --> 01:39.000 "Обичай ме сега и завинаги" ...Това бяха последните думи, които ми казахте.