WEBVTT 00:03.000 --> 00:05.000 AНИТА КЕЛСИ 00:09.000 --> 00:11.000 * НОЩТА ИМА 1000 ОЧИ * 00:15.000 --> 00:18.000 СУБТИТРИ: rumina_06 00:25.000 --> 00:27.000 ГОВОРИ СЕ, 00:28.000 --> 00:31.000 ЧЕ ТЕ БИВА В ОТВЛИЧАНЕТО, 00:32.000 --> 00:35.000 А ТИ ТВЪРДИШ, 00:36.000 --> 00:39.000 ЧЕ НЕ Е ТАКА, 00:43.000 --> 00:46.000 НО АКО МЕ ИЗОСТАВИШ 00:47.000 --> 00:50.000 ЗАРАДИ ДРУГА, 00:51.000 --> 00:54.000 ЩЕ ЗНАМ, ПОВЯРВАЙ МИ! 00:55.000 --> 00:57.000 ЩЕ ЗНАМ, 01:00.000 --> 01:03.000 ЗАЩОТО НОЩТА 01:04.000 --> 01:08.000 ИМА 1000 ОЧИ 01:09.000 --> 01:11.000 И 1000 ОЧИ 01:12.000 --> 01:14.000 НЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ, 01:15.000 --> 01:20.000 НО МОГАТ ДА ВИДЯТ 01:21.000 --> 01:25.000 ДАЛИ СИ МИ ВЕРЕН.. 01:26.000 --> 01:29.000 ТАКА ЧЕ НЕ ЗАБРАВЯЙ, 01:30.000 --> 01:32.000 КОГАТО КАЗВАШ 01:33.000 --> 01:36.000 ТЕЗИ МАЛКИ БЕЛИ ЛЪЖИ, 01:37.000 --> 01:40.000 ЧЕ НОЩТА 01:41.000 --> 01:45.000 ИМА 1000 ОЧИ 02:00.000 --> 02:03.000 1000 ОЧИ.. 02:04.000 --> 02:07.000 ИМА 1000 ОЧИ.. 02:09.000 --> 02:13.000 1000 ОЧИ НЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ, 02:14.000 --> 02:16.000 НО МОГАТ ДА ВИДЯТ 02:17.000 --> 02:20.000 ДОКОЛКО СИ МИ ВЕРЕН, 02:21.000 --> 02:26.000 ТЪЙ КАТО СИ МЪЖ, 02:27.000 --> 02:31.000 ТАКА ЧЕ НЕ ЗАБРАВЯЙ, 02:32.000 --> 02:36.000 КАЗВАЙКИ МИ ТЕЗИ МАЛКИ БЕЛИ ЛЪЖИ, 02:37.000 --> 02:39.000 ЧЕ НОЩТА 02:40.000 --> 02:45.000 ИМА 1000 ОЧИ.. 02:56.000 --> 02:59.000 ...ОЧИ... 03:17.000 --> 03:20.000 ...1000 ОЧИ...