WEBVTT 00:01.000 --> 00:04.000 🍁 *...Дълъг есенен блус!... *🍂 ~ Blue Haze - Long Autumn Blues ~ 01:15.000 --> 01:17.000 🍁 ~ *С дълъг есенен блус...~ *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:19.000 --> 01:21.000 🍁 ~ *Вървя през цялото време...~ *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:22.000 --> 01:23.000 🍁 *Сам самичък...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:33.000 --> 01:35.000 🍁 *Никой не го интересува за мен...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:37.000 --> 01:41.000 🍁 *И никой не ми хаби времето...~ *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:50.000 --> 01:52.000 🍁 *Никой не го интересува за мен...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:54.000 --> 01:58.000 🍁 *И никой не ми хаби времето...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 01:59.000 --> 02:02.000 🍁 *Дълъг есенен блус!...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:03.000 --> 02:06.000 🍁 *Отиваме в дъждовните есенни дни...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:07.000 --> 02:10.000 🍁 *С дълъг есенен блус...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:11.000 --> 02:15.000 🍁 *Листата падат на пътят... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:17.000 --> 02:20.000 🍁 *Не мога да намеря себе си... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:21.000 --> 02:26.000 🍁 *Ума ми острява а аз не искам това... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:36.000 --> 02:38.000 🍁 *Не мога да намеря себе си... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:40.000 --> 02:44.000 🍁 *И си мисля че съм по-малък *🍂 от колата си!!!... *🍂 02:53.000 --> 02:56.000 🍁 *Листата падат на пътят... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 02:57.000 --> 03:00.000 🍁 *Отиваме в дъждовните есенни дни... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 03:02.000 --> 03:05.000 🍁 *С дълъг есенен блус... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 03:06.000 --> 03:09.000 🍁 *Отиваме в дъждовните есенни дни *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 03:10.000 --> 03:13.000 🍁 *С дълъг есенен блус... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 03:15.000 --> 03:19.000 🍁 *Листата падат на пътят...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:24.000 --> 04:26.000 Погледни сега през прозореца...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:28.000 --> 04:32.000 🍁 *Навън става студено и ти разбираш.. *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:42.000 --> 04:44.000 🍁 *Погледни сега през прозореца...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:46.000 --> 04:48.000 🍁 *Навън става толкова студено и тъжно... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:49.000 --> 04:51.000 🍁 *И ти знаеш...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 04:59.000 --> 05:02.000 🍁 *С дълъг есенен блус...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:03.000 --> 05:06.000 🍁 *Листата падат на пътят...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:08.000 --> 05:11.000 🍁 *Дълъг есенен блус!...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:12.000 --> 05:15.000 🍁 *Отиваме в дъждовните есенни дни...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:16.000 --> 05:19.000 🍁 *С дълъг есенен блус ...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:21.000 --> 05:25.000 🍁 *Листата падат на пътят... *🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋 05:26.000 --> 05:30.000 🍁 *Дълъг есенен блус!...*🍂 🦋__________✫______✫______✫__________ 🦋