WEBVTT 00:16.000 --> 00:21.000 Не ме чакай… 00:23.000 --> 00:29.000 Аз няма да си отида, защото не мога да си тръгна… 00:32.000 --> 00:36.000 Аз гледах години наред, твоята сила, твоята гордост… 00:37.000 --> 00:40.000 Ти държеше вратите, докато живота ти минаваше… 00:42.000 --> 00:44.000 Животът просто мина през теб… 00:48.000 --> 00:52.000 Сега мога да кажа, ти можеш да си отидеш… 00:53.000 --> 00:57.000 Не мисли за мен, защото не мога да си отида… 00:58.000 --> 01:02.000 Трябва да се издигнеш, на високо от най-ниското… 01:04.000 --> 01:09.000 Така, че не ме чакай… 01:11.000 --> 01:17.000 Аз няма да си отида, защото не мога да си тръгна… 01:20.000 --> 01:25.000 Не трябва, не казвай - не… 01:27.000 --> 01:33.000 Само защото ме обичаш … 01:38.000 --> 01:41.000 Вземи със себе си всичко, което имаш… 01:42.000 --> 01:46.000 Просто бъди себе си и не бъди тъжен… 01:47.000 --> 01:50.000 Има по-големи неща за вършене… 01:54.000 --> 01:58.000 Аз ще бъда с теб, на всяка стъпка от пътя… 01:59.000 --> 02:03.000 Аз ще те поддържам, когато се заблудиш… 02:04.000 --> 02:07.000 Не се притеснявай, ще бъде добре… 02:10.000 --> 02:15.000 Така, че не ме чакай… 02:18.000 --> 02:23.000 Аз няма да си отида, защото не мога да си тръгна… 02:26.000 --> 02:31.000 Не трябва, не казвай - не… 02:34.000 --> 02:40.000 Само защото ме обичаш … 02:50.000 --> 02:54.000 Субтитри: rumina_06 03:16.000 --> 03:23.000 Така, че не ме чакай… 03:25.000 --> 03:28.000 Аз няма, няма, няма да си отида, 03:29.000 --> 03:30.000 защото не мога да си тръгна… 03:34.000 --> 03:40.000 И не трябва, не казвай, не казвай, не казвай – не… 03:42.000 --> 03:50.000 Само защото ме обичаш … 04:58.000 --> 05:04.000 Така, че не ме чакай… 05:06.000 --> 05:09.000 Аз няма, няма, няма да си отида, 05:10.000 --> 05:14.000 защото не мога да си тръгна… 05:15.000 --> 05:20.000 И не трябва, не казвай, не казвай, не казвай – не… 05:23.000 --> 05:29.000 Само защото ме обичаш … 05:31.000 --> 05:37.000 Само защото ме обичаш … 05:41.000 --> 05:55.000 Само защото ме обичаш …