WEBVTT 00:20.000 --> 00:22.000 Здравей. 00:23.000 --> 00:27.000 Ти си от сем. Ерденет, нали момиче? 00:27.000 --> 00:30.000 От сем. Ерденет си. 00:32.000 --> 00:36.000 Вземи това. Вземи. 00:39.000 --> 00:44.000 Това ще го изпратиш на батко си Чаатай. Но няма да го отваряш, защото е лично. 00:44.000 --> 00:49.000 Между него и мен. Ясно? 00:50.000 --> 00:54.000 Хубаво място. Вътре се влиза с мотор и кола. 00:54.000 --> 00:56.000 Необичайно.