WEBVTT 00:00.001 --> 00:03.000 Хайде, да свърши тази война. Да оставя опекунството на теб. 00:03.000 --> 00:05.000 Да хванем за ръка дъщеря ни и да излезем оттук. 00:05.000 --> 00:08.000 Разбери, моя Наре, не мога да се разделя с дъщеря ми. 00:08.000 --> 00:10.000 Без теб изгарям, но без нея ще умра. 00:10.000 --> 00:13.000 Каквото и да направиш вътре, няма да ти се ядосам. 00:13.000 --> 00:14.000 Много ще те заболи. 00:14.000 --> 00:16.500 За първи път, ще ме нараниш поради основателна причина. 00:16.500 --> 00:19.000 А сега разказваш личните неща на момичето ли!? 00:19.000 --> 00:21.000 Тя е написала тези неща, заради това, което си я накарал да преживее! 00:21.000 --> 00:27.000 Ще дам детето на този мъж на Акън. А ще дам детето на Кахраман за негово. 00:27.000 --> 00:31.000 Нека всичко да бъде твое, Санджар Ефе. На мен ми стига това, което е до мен. 00:31.000 --> 00:34.000 В съда ти каза, че Менекше е лоша мащеха. 00:34.000 --> 00:38.000 Защо? Нещо ли знаеш, Елван? - Попитай дъщеря си. 00:38.000 --> 00:40.000 Ожених се заради дете, а заради детето си ще се разведа с теб. 00:40.000 --> 00:43.000 Това... - Тази сутрин започнахме бракоразводно дело. 00:43.000 --> 00:44.000 Ще се разведа. 00:45.000 --> 00:48.000 Прости ми. Стани мое семейство. - Ще взема дъщеря си и ще замина. 00:49.000 --> 00:51.000 Аз какво ти казах?