WEBVTT 00:09.000 --> 00:17.000 Сянката на твоята усмивка, когато теб те няма 00:20.000 --> 00:30.000 Носи цвета на всички, мои сънища и светлината на зората 00:31.000 --> 00:39.000 Погледни в очите и в любовта ми и виж 00:41.000 --> 00:50.000 Че всички прекрасни неща за мен си ти ♛ 00:52.000 --> 01:01.000 нашия копнеж за малка звезда, която е твърде високо 01:03.000 --> 01:13.000 една падаща сълза целуна усните ти, така е 01:14.000 --> 01:18.000 Сега, когато си спомням за пролетта 01:19.000 --> 01:24.000 всичката радост любовта ще ни донесе 01:25.000 --> 01:34.000 аз ще помня сянката на твоята усмивка 01:35.000 --> 01:45.000 нашия копнеж за малка звезда, която е твърде високо 01:46.000 --> 01:55.000 една падаща сълза целуна усните ти, така е 01:56.000 --> 02:01.000 сега когато си спомням за пролетта 02:02.000 --> 02:07.000 всичката радост любовта ще ни донесе 02:08.000 --> 02:21.000 аз ще помня сянката на твоята усмивка ♛