WEBVTT 00:04.000 --> 00:11.000 Досега не съм докосвал никой, който не е наранявал мен, моите близки и семейството ми. 00:12.000 --> 00:16.000 Добре тогава. И мен ме добави към този списък, 00:16.000 --> 00:22.000 защото отсега нататък ще защитаваш не само семейството си, но и мен. 00:23.000 --> 00:27.000 Дрехите виж, дрехите. Какво гониш, момче? Какви работи вършиш? 00:28.000 --> 00:32.000 Да свършим тази работа и ще ти кажа. - Какво ще кажеш? Ямач?! 00:34.000 --> 00:37.000 Продадох се! 00:37.000 --> 00:42.000 За да не се случи нищо с Чукур, се продадох, жертвах се. Ясно ли е?! 00:46.000 --> 00:50.000 Какво каза? Момче, какво каза?! 00:52.000 --> 00:55.000 Ямач е преминал към страната на Ерденет.