WEBVTT 00:03.000 --> 00:05.000 ~ PROCOL HARUM ~ 00:09.000 --> 00:11.000 A WHITER SHADE OP PALE1967 00:15.000 --> 00:18.000 СУБТИТРИ: rumina_06 00:29.000 --> 00:33.000 ЗАВЪРТЯХМЕ ОГНЕНО ФАНДАНГО, 00:35.000 --> 00:37.000 ПРЕВЪРНАЛО СЕ В КРЪГ НАСРЕД ДАНСИНГА. 00:42.000 --> 00:44.000 НЯКАК СВЯТ МИ СЕ ЗАВИ, 00:48.000 --> 00:50.000 НО ТЪЛПАТА СЕ РАЗВИКА ЗА ОЩЕ. 00:55.000 --> 00:56.000 ЗАЛАТА ЖУЖЕШЕ НАЖЕЖЕНО, 01:01.000 --> 01:02.000 ДОКАТО ТАВАНЪТ ОТЛИТАШЕ.. 01:07.000 --> 01:11.000 КОГАТО ИЗВИКАХМЕ ЗА ОЩЕ ЕДНО, 01:14.000 --> 01:16.000 КЕЛНЕРЪТ НИ ВРЪЧИ ПОДНОС 01:17.000 --> 01:21.000 И БЕ СТАНАЛО 01:22.000 --> 01:24.000 ТАКА КЪСНО, 01:27.000 --> 01:29.000 ДОКАТО МЕЛНИЧАРЯТ РАЗКАЗВАШЕ ИСТОРИЯТА СИ 01:33.000 --> 01:35.000 ЗА ЛИЦЕТО Ѝ, В НАЧАЛОТО ПРОСТО ПРИЗРАЧНО, 01:38.000 --> 01:42.000 НО СТАНАЛО ПО-БЯЛО ОТ СЯНКАТА НА БЛЕДНОСТТА. 02:12.000 --> 02:15.000 ТЯ КАЗА: "НЯМА СМИСЪЛ. 02:18.000 --> 02:20.000 И ИСТИНАТА Е ОЧЕВИДНА." 02:25.000 --> 02:27.000 НО БЛУЖДАЕХ ПРЕЗ ШАНСОВЕТЕ СИ, ЗАПЛЕСНАТ В ИГРАТА НА КАРТИ, 02:31.000 --> 02:33.000 И НЯМАШЕ ДА Я ОСТАВЯ ДА БЪДЕ 02:38.000 --> 02:40.000 ЕДНА ОТ ШЕСТНАДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ - ВЕСТАЛКИ, 02:44.000 --> 02:46.000 КОИТО ОСТАВАХА НА БРЕГА 02:50.000 --> 02:54.000 И ВЪПРЕКИ, ЧЕ ОЧИТЕ МИ БЯХА ОТВОРЕНИ, 02:57.000 --> 02:59.000 МОЖЕХА СЪС СЪЩИЯ УСПЕХ И ДА СА ЗАТВОРЕНИ 03:00.000 --> 03:04.000 И БЕ СТАНАЛО 03:05.000 --> 03:08.000 ТАКА КЪСНО, 03:10.000 --> 03:12.000 ДОКАТО МЕЛНИЧАРЯТ РАЗКАЗВАШЕ ИСТОРИЯТА СИ 03:16.000 --> 03:19.000 ЗА ЛИЦЕТО Ѝ, В НАЧАЛОТО ПРОСТО ПРИЗРАЧНО, 03:21.000 --> 03:25.000 НО СТАНАЛО ПО-БЯЛО ОТ СЯНКАТА НА БЛЕДНОСТТА. 03:52.000 --> 03:55.000 И БЕ СТАНАЛО 03:56.000 --> 03:58.000 ТАКА КЪСНО...