WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 Имаш ли кръвта на Идрис Кочовалъ по ръцете си, Азер? 00:07.000 --> 00:13.000 След малко ще видиш. Ще разбереш кой е пред теб. 00:15.000 --> 00:18.000 Махни хората си оттук. Това... това дори ти не можеш да го направиш. 00:18.000 --> 00:22.000 Ще го направя, лан! Ще го направя! 00:22.000 --> 00:27.000 И на живите ви, ще го направя, и на мъртвите ви, ще го направя! 00:28.000 --> 00:31.000 Аз съм Дженгиз Ерденет! 00:33.000 --> 00:38.000 Докато аз не поискам, мир не може да има дори за тези, които лежат под земята. 00:40.000 --> 00:44.000 Вкарай го в главата си! - Ямач! 00:45.000 --> 00:49.000 Кажи, че не си го направил, че е лъжа! Кажи ми! 00:49.000 --> 00:52.000 Тогава беше различно. Не можех да знам...