WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 ... ~ ღ ~ ஜ~ О, Дона, ღ. о, Дона ~ ஜ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ О, Дона ღ. , о, Дона ... ~ ღ ~ ... 00:04.000 --> 00:09.000 ... ~ ღ ~ ஜ~ О, Дона, ღ. о, Дона ~ ஜ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ О, Дона ღ. , о, Дона ... ~ ღ ~ ... 00:10.000 --> 00:16.000 ... ~ ღ ~ ஜ~ О, Дона, ღ. о, Дона ~ ஜ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ О, Дона ღ. , о, Дона ... ~ ღ ~ ... 00:17.000 --> 00:18.000 ... ~ ღ ~ ...Имах момиче... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:19.000 --> 00:22.000 ... ~ ღ ~ ...Дона бе нейното име... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:24.000 --> 00:25.000 ... ~ ღ ~ ...Откакто тя ме напусна... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:26.000 --> 00:29.000 ~ ღ ~ ...Аз никога няма да бъда същият ... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:30.000 --> 00:33.000 ~ ღ ~ ...Защото обичам моето момиче ... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:34.000 --> 00:36.000 ... ~ ღ ~ ...Дона,къде може да си... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:37.000 --> 00:39.000 ... ~ ღ ~ ...къде може да си? ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:40.000 --> 00:43.000 ... ~ ღ ~ ...Сега, когато те няма ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:44.000 --> 00:47.000 ... ~ ღ ~ ...Аз останах сам самичък... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:48.000 --> 00:53.000 ... ~ ღ ~ ...Сам със себе си... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:54.000 --> 00:57.000 ... ~ ღ ~ ...Да се скитам и бродя... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 00:58.000 --> 01:00.000 ~ ღ ~ ...Защото обичам моето момиче ... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:01.000 --> 01:04.000 ... ~ ღ ~ ...Дона,къде... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:04.000 --> 01:06.000 ... ~ ღ ~ ...може да си?... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:07.000 --> 01:09.000 ... ~ ღ ~ ...къде може да си?... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:11.000 --> 01:14.000 ... ~ ღ ~ ...е скъпа... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:15.000 --> 01:17.000 ... ~ ღ ~ ...сега, когато те няма... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:19.000 --> 01:21.000 ... ~ ღ ~ ...Аз не знам... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:22.000 --> 01:23.000 ... ~ ღ ~ ...какво ще правя... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:24.000 --> 01:29.000 ... ~ ღ ~ ...През цялото време... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:30.000 --> 01:33.000 ... ~ ღ ~ ...и цялата ми любов към теб... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:40.000 --> 01:42.000 ... ~ ღ ~ ...Имах момиче... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:43.000 --> 01:45.000 ... ~ ღ ~ ...Дона бе нейното име... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:46.000 --> 01:48.000 ... ~ ღ ~ ...Откакто тя ме напусна... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:50.000 --> 01:52.000 ~ ღ ~ ...Аз никога няма да бъда същият ... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:53.000 --> 01:56.000 ~ ღ ~ ...Защото обичам моето момиче ... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 01:57.000 --> 01:59.000 ... ~ ღ ~ ...Дона,къде... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:00.000 --> 02:02.000 ... ~ ღ ~ ...може да си?... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:03.000 --> 02:06.000 ... ~ ღ ~ ...къде може да си?... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...▬ღ▬▬ஜ▬▬ღ▬▬ ... ~ ღ ~ 02:07.000 --> 02:10.000 ... ~ ღ ~ ஜ~ О, Дона, ღ. о, Дона ~ ஜ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ О, Дона ღ. , о, Дона ... ~ ღ ~ ... 02:11.000 --> 02:14.000 ... ~ ღ ~ ஜ~ О, Дона, ღ. о, Дона ~ ஜ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ О, Дона ღ. , о, Дона ... ~ ღ ~ ... 02:15.000 --> 02:17.000 ... ~ ღ ~ ஜ~ О, Дона, ღ. о, Дона ~ ஜ... ~ ღ ~ ... ~ ღ ~ О, Дона ღ. , о, Дона ... ~ ღ ~ ...