WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 Официални тържества ще има само за децата от първи, пети и осми клас 00:07.000 --> 00:10.000 Тази година първият учебен ден ще премине при засилени мерки за сигурност.