WEBVTT 00:02.000 --> 00:05.000 Тази нощ луната е толкова красива!!! 00:06.000 --> 00:08.000 Наистина е красива!! 00:09.000 --> 00:12.000 Как ти разбираш кое какво е точно!! 00:13.000 --> 00:16.000 По начина, по който ме гледаш... 00:17.000 --> 00:21.000 Това е истина...той те обича!!! 00:22.000 --> 00:25.000 Ти не ме гледаш така както аз теб!!!