WEBVTT 00:06.600 --> 00:09.260 Космосът, последната граница. 00:15.640 --> 00:18.520 Това са пътешествиятана звездния кораб "Ентърпрайз". 00:19.955 --> 00:23.220 Неговата петгодишна мисия -да изследва странни, нови светове, 00:23.655 --> 00:26.640 да търси нов животи нови цивилизации, 00:28.175 --> 00:30.860 да отиде смело там,където още никой не е стъпвал. 00:31.895 --> 00:34.080 СТАР ТРЕК по идея на Джийн Родънбъри 00:38.781 --> 00:40.281 Ролите озвучават: 00:40.282 --> 00:42.582 Уилям Шатнър в ролята на капитан Кърк 00:47.583 --> 00:49.683 Лионард Нимой в ролята на г-н Спок 00:53.584 --> 00:55.584 и ДеФорест Кели в ролята на д-р МакКой 01:00.985 --> 01:06.285 "Отвъд най-далечната звезда"Сезон 1, Епизод 1 01:06.586 --> 01:07.986 Превод и субтитри:IvanKanev 01:08.100 --> 01:10.880 Капитански дневник,звездна дата 5221.3. 01:11.315 --> 01:13.860 Следваме курс към външните граници на нашата галактика, 01:13.895 --> 01:15.840 към звезден куп M-17, 01:16.360 --> 01:18.840 източник на странни радиоизлъчвания. 01:19.575 --> 01:21.700 Мисията ни е звездно картографиране. 01:32.680 --> 01:33.880 Каква е ситуацията, г-н Скот? 01:34.115 --> 01:35.400 Увеличаваме бързо скоростта си. 01:35.735 --> 01:38.200 Изключих подаването на енергия,но продължаваме да ускоряваме. 01:38.335 --> 01:40.560 Г-н Сулу?- Корабът не се подчинява на кормилото. 01:40.595 --> 01:44.840 Отклонение 2 минути вдясно от курса,и продължаваме да се отдалечаваме. 01:48.400 --> 01:50.120 Пригответе се за промяна на курса. 01:50.855 --> 01:53.020 Готови, сър.- Обърнете курса. 02:01.220 --> 02:03.680 Мога да характеризирам това само като хипергравитация, капитане, 02:04.515 --> 02:07.000 по-мощна от всяка друга на която сме попадали. 02:07.635 --> 02:09.500 Тя привлича "Ентърпрайз" към себе си. 02:09.835 --> 02:12.620 Защо сензорите ни не я отчитат?Предни скенери, г-н Сулу. 02:20.360 --> 02:23.380 Капитане, това е източникът на радиоизлъчванията. 02:32.220 --> 02:34.120 Има отрицателна звездна маса. 02:35.060 --> 02:36.340 Спектрален анализ: 02:37.380 --> 02:40.960 колапсирала материя, но всички отчитания за нея са отрицателни. 02:41.195 --> 02:44.100 Капитане, все още набираме скорост.- Двигатели на обратна мощност. 02:48.235 --> 02:49.840 Не върши работа, сър.Продължаваме да падаме към нея. 02:54.300 --> 02:57.580 Колко време ни остава?- Сблъсък след 93 секунди, 02:58.615 --> 02:59.340 92, 03:00.560 --> 03:01.880 91...- Капитане, 03:02.560 --> 03:04.140 има още един сигнал. Чуйте. 03:11.060 --> 03:12.060 40 секунди, капитане, 03:13.660 --> 03:15.620 39, 38... 03:16.100 --> 03:17.720 Сулу, пълен напред с максимална скорост. 03:18.155 --> 03:20.600 Единственият ни шанс е да опитаме да влезем в орбита около това нещо. 03:20.635 --> 03:21.800 Слушам, капитане! 03:30.000 --> 03:31.120 Девет секунди. 03:32.580 --> 03:34.640 Осем, седем... 03:44.920 --> 03:46.200 Орбитална скорост. 03:46.335 --> 03:47.840 Поддържайте този курс, г-н Сулу. 03:47.875 --> 03:49.600 Дръжте ни в орбита.- Слушам, капитане. 03:55.420 --> 03:57.940 Щом привличането е толкова силно Джим, как ще напуснем орбита? 03:58.175 --> 04:00.540 Ефектът на прашката, г-н Спок?Имаме ли достатъчно енергия? 04:00.575 --> 04:02.680 Нуждая се от известно време за изчисленията, капитане. 04:03.115 --> 04:05.280 Засичам отново тези радиосигнали, сър. 04:05.615 --> 04:08.200 Девет секунди отклонение вдясно от равнината на галактиката, 04:08.435 --> 04:10.060 точно пред нас и се приближава бързо. 04:10.695 --> 04:11.920 На екрана е, сър. 04:18.240 --> 04:20.320 Приближете ни до него, г-н Сулу.- Слушам, сър. 04:30.700 --> 04:34.040 Това е космически кораб,какъвто никога не съм виждал. 04:35.075 --> 04:38.080 Големината му...- Повреден е. 04:39.100 --> 04:40.660 Обзалагам се, че е привлечен тук като нас. 04:40.895 --> 04:42.360 Сигналът идва от този кораб,капитане. 04:42.795 --> 04:44.860 Така е, капитане,но това е невъзможно. 04:45.795 --> 04:46.800 Този кораб е мъртъв. 04:47.535 --> 04:49.120 Температурата му е равна на абсолютната нула. 04:49.555 --> 04:52.220 Няма температурни условия за поддържане на живот, 04:52.755 --> 04:55.280 нито пък енергиен запас за изпращане на радиосигнали. 04:56.115 --> 04:58.840 Не регистрирам нищо, освен данни за слаб магнитен поток, който 04:59.375 --> 05:00.960 вероятно е нормален за метала,от който е направен кораба. 05:01.295 --> 05:05.800 Сигурен ли сте, г-н Спок?- Вероятността е 0.997, капитане. 05:06.035 --> 05:08.760 Можете ли да идентифицирате метала или дизайна на кораба? 05:09.395 --> 05:10.520 И двата са непознати, капитане. 05:11.155 --> 05:15.140 Неизвестна сплав, по-здрава и лека от всеки познат ни метал. 05:15.675 --> 05:18.380 Дизайнът не съответства на познатите ни галактически кораби. 05:18.915 --> 05:21.160 Ретроспектралният анализ на кораба показва, 05:21.595 --> 05:26.120 че той обикаля в орбита тук повече от 300 милиона години. 05:27.855 --> 05:29.160 Прекрасен е! 05:29.740 --> 05:31.700 Що за раса може да стои така, 05:31.735 --> 05:34.820 че даже корабите им да изглеждат толкова изящни и красиви? 05:36.655 --> 05:40.260 Цивилизация, толкова напреднала още преди 300 милиона години, 05:40.295 --> 05:42.360 преди дори да се е появил живота на Земята. 05:42.695 --> 05:44.960 Това е само миг от вечността, Джим. 05:45.295 --> 05:48.040 Г-н Спок, нещо за източника на енергия на кораба? 05:48.375 --> 05:51.040 Не, капитане, но при такава отдалеченост от звезда глас Г-1 05:51.075 --> 05:53.920 е логично да се предположи, че имат някакъв вид светлинен двигател. 05:54.655 --> 05:55.660 Ще го посетим, г-н Спок. 05:56.995 --> 06:00.160 Скоти, Боунс, идвате с нас. Ще се нуждаем от животоподдържащи полета. 06:00.695 --> 06:02.940 Г-н Сулу, предайте на транспортната зала да са в готовност. 06:02.975 --> 06:03.700 Да, сър. 06:06.960 --> 06:07.920 Готови, капитане. 06:08.855 --> 06:11.280 Включете животоподдържащите полета. Активирай. 06:28.280 --> 06:29.740 Шестоъгълната форма на прозорците 06:30.375 --> 06:33.840 наподобява начина на строене на земните насекоми, 06:34.575 --> 06:35.960 например при пчелните пити. 06:36.795 --> 06:39.460 Отделните клетки са много сходни една с друга. 06:40.895 --> 06:42.180 Виждате ли това? 06:42.860 --> 06:45.400 Този метал не е лят или валцован. 06:45.735 --> 06:48.000 Той е изтъкан от влакна и нишки. 06:48.335 --> 06:49.820 Както паякът плете паяжината си. 06:50.155 --> 06:53.080 Най-лекият и здрав материал от всички познати ни. 06:53.515 --> 06:58.020 Вижте, във всеки отсек има пробит отвор. 06:58.300 --> 07:01.560 Да, ако се съди от вида им,са пробити отвътре. 07:01.695 --> 07:04.680 Сигурно е имало произшествие,щом са повредени всички отсеци. 07:05.015 --> 07:07.620 Произшествията рядко са толкова систематични, д-р МакКой. 07:08.655 --> 07:11.420 Мисля, че трябва да обмислим и алтернативната възможност 07:12.255 --> 07:16.520 че екипажът на този кораб сам го е унищожил. 07:23.200 --> 07:24.460 Капитански дневник. 07:25.295 --> 07:26.800 Телепортирахме се на борда на чуждия кораб, 07:26.901 --> 07:29.601 обикалящ в орбита околостранна мъртва звезда. 07:31.135 --> 07:33.920 "Ентърпрайз" събира данни за дневника 07:33.921 --> 07:35.021 и изготвяне по-късно на пълен доклад. 07:43.980 --> 07:44.780 Кърк до "Ентърпрайз". 07:44.915 --> 07:46.680 Тук "Ентърпрайз".Лейтенант Ухура слуша. 07:46.915 --> 07:50.100 Лейтенант, все още ли засичате онзи радиосигнал от кораба? 07:50.535 --> 07:51.480 Не, капитане. 07:51.915 --> 07:53.700 Спря да излъчва, след като се телепортирахте на борда му. 07:54.235 --> 07:57.160 Добре. Локализирайте ни и бъдете в готовност да ни върнете. 07:57.195 --> 07:58.280 Влизаме вътре. 07:58.315 --> 08:01.360 Телепортът е активиран и ви е прихванал. В готовност сме. 08:10.100 --> 08:11.300 Какво откривате, Спок? 08:14.035 --> 08:16.880 Регистрирам енергия, капитане. 08:18.180 --> 08:21.700 Малко е, но нараства.- Тоест корабът функционира, 08:22.735 --> 08:25.000 след всичките хилядолетия,които е прекарал тук? 08:25.335 --> 08:29.100 Тези пръчки са акумулатори,рецептори, притеглящи енергия - 08:29.935 --> 08:33.380 движение, звук, светлина, топлина, 08:34.020 --> 08:35.700 всякакъв вид енергия около тях. 08:36.335 --> 08:39.540 Вижте структурата на кораба,тези огромни арки! 08:40.275 --> 08:42.940 Целият кораб е построен така,че да получава и съхранява енергия. 08:43.275 --> 08:44.420 Направо ме побиват тръпки. 08:45.255 --> 08:46.680 Имам чувството, че ни наблюдават. 08:47.215 --> 08:48.240 Аз чувствам същото, капитане. 08:48.375 --> 08:52.020 Физиологични симптоми на латентни първични суеверия, 08:52.855 --> 08:56.620 като страха на примитивните хора,сблъскали се с неизвестното. 08:56.855 --> 08:58.580 В сравнение със съществата,построили този кораб, 08:58.615 --> 09:00.300 ние сме съвсем примитивни,дори и вие, г-н Спок. 09:00.735 --> 09:01.940 Добре, да вървим нататък. 09:40.060 --> 09:41.500 Какви са отчитанията на трикодера, г-н Спок? 09:42.435 --> 09:44.560 Има изкуствена гравитация,която действа, капитане. 09:45.495 --> 09:48.580 Въздухът и гравитацията се различават с 2 десети от земните. 09:49.120 --> 09:50.740 "Ентърпрайз", чувате ли ме? 09:51.975 --> 09:53.480 Сулу?- Безполезно е, капитане. 09:53.615 --> 09:55.660 Някакви смущения ни пречат. 09:55.995 --> 09:57.480 Да опитаме да си пробием път. 10:01.620 --> 10:02.940 Не отчитам енергия. 10:03.575 --> 10:05.900 Нещо ги е изтощило.- Искаш да кажеш, че сме в капан? 10:06.035 --> 10:08.760 Нямаме връзка, никаква?- Поне засега. 10:19.080 --> 10:22.700 Това е... Било е...командният център на кораба.. 10:24.335 --> 10:26.880 Това трябва да са управлението и навигационните прибори. 10:26.915 --> 10:28.660 Източникът на смущенията е тук, капитане. 10:29.800 --> 10:31.020 Това не е част от нормалното оборудване. 10:31.060 --> 10:34.400 Изглежда, като нещо, което са монтирали в критичен момент. 10:34.635 --> 10:37.380 Нещо, с което да защитят тази зала.Да я защитят, но от какво? 10:37.415 --> 10:39.980 Вероятно от нещо, което е попаднало на кораба им. 10:40.015 --> 10:44.000 Но никоя форма на живот не може да оцелее 300 милиона години. 10:44.040 --> 10:47.440 Точно така, г-н Скот.Никоя известна ни форма на живот. 10:47.975 --> 10:49.640 Джим, вратата. 10:53.920 --> 10:55.640 Нещо се опитва да проникне вътре. 10:56.175 --> 10:59.760 Полето на смущенията действа противлиниите на магнитния поток, капитане. 10:59.895 --> 11:02.640 Ще издържи ли?- Ако енергията остане на това ниво. 11:06.880 --> 11:10.360 Какво е това?- Не съм сигурен, но мисля... 11:30.200 --> 11:33.200 Това може да е бордовият дневник или някакво предупреждение. 11:34.835 --> 11:36.000 Изглежда, се повтаря отново и отново. 11:36.635 --> 11:39.460 Съобщение отпреди 300 милиона години? 11:40.595 --> 11:43.480 Възможно е по-голямата част от техниката им още да работи. 11:45.215 --> 11:47.780 Открихте ли нещо?- Възможно е да успея да го преведа. 11:53.760 --> 11:55.660 Побързай, Спок.- Търпение, докторе. 12:04.380 --> 12:06.100 Опасност. Опасност. 12:07.420 --> 12:11.300 Мъртва звезда.Привлича ни към себе си. 12:12.535 --> 12:16.960 За да не допуснем тази зла форма на живот на други светове, 12:17.795 --> 12:21.640 решихме да унищожим собствения си кораб. 12:22.880 --> 12:25.580 Нямаме друг изход. 12:26.920 --> 12:30.480 Ако разбирате това съобщение, 12:31.160 --> 12:35.340 вие сте защитени само сега 12:35.420 --> 12:37.020 и само в тази стая. 12:37.460 --> 12:39.720 Това същество иска... 12:52.680 --> 12:54.000 Да се махаме оттук! По-бързо! 13:07.380 --> 13:09.700 Засякох ги веднага след взрива, г-н Сулу. 13:10.335 --> 13:12.200 Локализирах ги и ги телепортирах на борда. 13:12.535 --> 13:13.640 Браво, г-н Кайл. 13:14.275 --> 13:16.260 Вече мислех, че сме ги загубили,след толкова време без връзка. 13:16.795 --> 13:17.740 Нищо работа, сър. 13:17.775 --> 13:18.720 Ето ги и тях. 13:24.380 --> 13:27.240 Капитане, нещо се телепортирана борда заедно с вас. 13:33.220 --> 13:34.400 Телепортирай го обратно. 14:16.740 --> 14:17.820 Докладвайте. 14:17.855 --> 14:19.620 Лазаретът съобщава, че няма ранени сред екипажа, сър. 14:19.655 --> 14:21.720 Няма щети по корпуса или двигателя, капитане. 14:21.755 --> 14:24.380 Автоматичните системи за защита на мостика са включени, сър. 14:31.300 --> 14:33.620 Значи всичко е наред, 14:35.040 --> 14:37.620 но онова, което беше на чуждия кораб, използва транспортния лъч, 14:37.655 --> 14:40.080 за да се прехвърли на борда и сега е тук. 14:40.715 --> 14:42.020 Онзи чуждопланетен командир, сър. 14:42.955 --> 14:45.280 В съобщението си той казваше,че са решили да унищожат кораба. 14:45.615 --> 14:47.220 Скоти, докато не научим повече за ситуацията, 14:47.255 --> 14:48.540 и ние трябва да сме готови да направим същото. 14:49.275 --> 14:50.320 Вземи двама от твоите хора, 14:50.355 --> 14:52.680 и подгответе устройството за самоунищожение в машинното. 14:52.815 --> 14:54.020 Да, сър.- Г-н Спок, 14:54.355 --> 14:55.620 има ли промени в корабните отчитанията? 14:56.155 --> 14:58.800 Регистрирам леко покачване на равнището на магнитния поток. 14:59.235 --> 15:01.660 Засега не е опасно,но нивото му не е постоянно. 15:02.095 --> 15:05.380 Изглежда, че се колебае, но с устойчив, почти пулсиращ ритъм. 15:05.740 --> 15:07.200 Като биене на сърце. 15:08.435 --> 15:09.560 Мостик, лейтенант Уху... 15:10.195 --> 15:10.980 Какво? 15:10.960 --> 15:14.920 Капитане, палуби 5 и 6 докладват, че животоподдържащите системи са спрели. 15:15.155 --> 15:18.920 Налага се да използват полетата,и не могат да пуснат системите ръчно. 15:25.440 --> 15:26.920 Проблем в машинното, сър. 15:27.055 --> 15:28.220 Мостикът до лазарета. 15:29.155 --> 15:31.060 Боунс, веднага отиди в машинното! 15:31.795 --> 15:33.820 Заемете се веднага със спрелитеживотоподдържащи системи! 15:44.080 --> 15:46.640 Силовото му поле няма да издържи дълго, Джим. 15:49.175 --> 15:51.640 Заобиколете системата, г-н Спок.Отворете основния люк. 15:52.175 --> 15:55.060 Безполезно е, сър.Механизмът е замръзнал. 15:55.595 --> 15:56.840 Вече опитваха. 15:57.175 --> 15:59.400 Нещо е блокирало веригите.Те са магнетизирани. 15:59.935 --> 16:01.560 Добре, използвайте режещилъчи за този люк. 16:01.895 --> 16:02.920 По-живо!- Да, сър. 16:23.180 --> 16:24.080 Благодаря, сър. 16:24.320 --> 16:25.340 Мостикът до капитан Кърк. 16:25.775 --> 16:27.640 Нещо активира фазерите на кораба. 16:28.175 --> 16:29.700 Те се прицелват към чуждопланетния кораб. 16:37.800 --> 16:40.600 Фазерите бяха изключени, капитане.Активираха се сами. 16:41.535 --> 16:43.740 И заобикалянето на системите не помага?- Не, сър. 16:44.175 --> 16:45.840 Точно като с машинните механизми 16:46.375 --> 16:48.780 и животоподдържащите системи на палуби 5 и 6. 16:52.540 --> 16:54.320 Сър, не можем да се доберем до ядрото. 16:54.555 --> 16:56.880 А режещите лъчи?- Енергията им е изчерпана, сър. 16:57.015 --> 17:01.720 Сър, току-що се изключиха системите на товарни палуби 3, 4 и 5. 17:02.255 --> 17:04.360 Енергията секна на всички палуби освен ключовите, капитане. 17:04.895 --> 17:06.760 Високи нива на магнитния поток. 17:06.995 --> 17:08.540 Капитан Кърк,корабните компютри. 17:08.975 --> 17:11.140 Нещо преминава през всичките ни бази данни. 17:12.175 --> 17:14.400 Изглежда, се опитва да поеме контрол над кораба. 17:14.935 --> 17:17.960 Спок, можеш ли да монтираш нискочестотен щит 17:18.095 --> 17:20.900 около навигационния ни панел,като на чуждопланетния кораб? 17:21.135 --> 17:23.120 Полето ще е прекалено малко.- Направи го. 17:29.980 --> 17:33.220 Работи, капитане,но само на 3 кв. метра. 17:33.755 --> 17:35.300 Отчиташ ли там магнитния поток? 17:35.735 --> 17:36.680 Не, капитане. 17:36.715 --> 17:38.220 Джим, мислиш ли,че това ще ни помогне? 17:38.255 --> 17:41.160 Каквото и да е това, то е оцеляло хилядолетия в мъртъв кораб. 17:41.595 --> 17:44.360 Всичко, което трябва да направи, е да ни надживее и да превземе кораба. 17:44.695 --> 17:47.820 Не, сигурно е в плен на магнитното поле на мъртвата звезда, 17:48.255 --> 17:51.300 и се нуждае от кораб и екипаж, за да се измъкне. 17:51.635 --> 17:53.700 Прав сте, капитан Джеймс Т. Кърк, 17:54.435 --> 17:57.220 и сега разполагам с кораба,който чаках толкова дълго, 17:57.955 --> 17:59.780 толкова невъобразимо дълго. 18:06.560 --> 18:09.280 То погълна всичките ни бази данни, капитане. 18:09.915 --> 18:11.760 Сега махнете щита 18:11.840 --> 18:14.260 от навигационния панел,капитан Джеймс Т. Кърк. 18:14.695 --> 18:16.580 Вие изключихте животоподдържащите системи 18:16.715 --> 18:18.500 и поставихте екипажа ми в опасност. 18:18.835 --> 18:20.100 Първо възстановете системите. 18:20.335 --> 18:22.640 Всички несъществени системи са изключени. 18:22.975 --> 18:24.080 Ще ми се подчините. 18:24.215 --> 18:25.660 А ако откажа? 18:27.980 --> 18:29.120 Подчинете ми се! 18:29.155 --> 18:30.040 Капитане! 18:32.000 --> 18:33.020 Подчинете ми се! 18:33.155 --> 18:34.880 Спри! Ще го нараниш! 18:35.315 --> 18:38.580 Махнете статичния щит от управлението на светлинния двигател! Веднага! 18:38.615 --> 18:40.180 Не, капитане! 18:40.700 --> 18:42.800 Ще се подчиня! Пусни го! 18:59.900 --> 19:02.680 Ремонтирайте панела на светлинния двигател! Подчинете се! 19:03.015 --> 19:04.960 Г-н Скот, започнете ремонта. 19:06.195 --> 19:08.160 Монтирайте помощно управление.- Да, капитане. 19:09.795 --> 19:10.800 Добре съм, капитане. 19:11.335 --> 19:12.540 С какво си имаме работа, Спок? 19:13.875 --> 19:15.580 С висока степен на вероятност,капитане, 19:16.415 --> 19:18.720 това е магнитен организъм без маса, 19:19.055 --> 19:21.980 но способен на симбиотично взаимодействие с други тела, 19:22.515 --> 19:23.700 например с кораб. 19:24.780 --> 19:26.140 То е форма от първична енергия, 19:26.975 --> 19:30.160 и може да използва електронните системи за управление на кораба, 19:30.395 --> 19:31.540 както човешкият мозък 19:32.075 --> 19:35.020 използва нервната система да управлява тялото на човека. 19:35.755 --> 19:38.300 То се е превърнало в "Ентърпрайз", 19:39.135 --> 19:41.940 и ние сме единствените живи организми в тялото му, 19:42.675 --> 19:44.440 като белите кръвни телца в човешката кръв. 19:44.975 --> 19:48.720 И, капитане, показателите на магнитния поток се увеличават. 19:49.755 --> 19:51.040 То става по-силно. 19:51.841 --> 19:53.041 И нараства. 19:55.080 --> 19:57.940 Ефектът на прашката ще ни помогне да се измъкнем от орбита. 19:58.975 --> 20:00.940 Можеш ли да го изчислиш наум? 20:01.675 --> 20:03.940 Ако използваме корабните компютри... 20:04.241 --> 20:05.341 Пришълецът ще разбере. 20:06.675 --> 20:07.920 Мисля, че ще мога, капитане. 20:08.455 --> 20:10.000 Трябва да помогна на г-н Скот. 20:10.235 --> 20:13.200 Инженерът ми се нуждае от помощта на първия ми офицер за ремонта. 20:13.635 --> 20:14.660 Разрешавате ли? 20:16.840 --> 20:17.740 Явно да. 20:22.640 --> 20:24.680 Ще напуснете тази орбита и ще зададете курс 20:25.115 --> 20:29.520 към галактически координати 036.231. 20:30.220 --> 20:33.020 Това е центърът на галактиката.- Въведете курса, г-н Сулу. 20:33.255 --> 20:37.260 Капитане, този симбиот може да се възпроизвежда чрез делене, 20:37.995 --> 20:40.360 и да превземе всеки кораб с който срещнем. 20:41.295 --> 20:44.640 То може да контролира компютри, цели планети. 20:45.175 --> 20:46.340 Наясно съм, г-н Спок. 20:46.575 --> 20:48.820 Довършете ремонта!Подчинете се! 20:49.855 --> 20:52.040 Помощното управление е готово за работа, капитане. 20:53.575 --> 20:57.220 Помощното управление на светлинния двигател е достъпно само ръчно. 21:02.840 --> 21:03.820 Точно така. 21:04.000 --> 21:07.340 Трябва да активирате управлението! Подчинете се! 21:12.300 --> 21:13.680 Управлението е активирано. 21:19.080 --> 21:20.880 Капитане, напускаме орбита! 21:21.115 --> 21:22.500 Падаме върху мъртвото слънце. 21:22.735 --> 21:25.420 Пълна мощност! Подчинете се! 21:35.480 --> 21:39.140 Не! Увеличете скоростта!Не унищожавайте кораба! 21:40.475 --> 21:43.460 Подчинете ми се! Подчинете се!Подчинете се! 21:47.960 --> 21:50.380 Пригответе се да активирате светлинния двигател! 21:50.615 --> 21:52.240 Не! Недейте! 21:58.960 --> 22:01.120 Включете светлинния двигател! 22:01.655 --> 22:02.660 Включен е, капитане! 22:02.995 --> 22:05.560 Моля ви... Недейте! 22:20.400 --> 22:22.000 То отиде ли си?- Потвърждавам. 22:22.235 --> 22:25.740 То напусна кораба, когато реши,че ще паднем върху мъртвата звезда. 22:26.275 --> 22:29.040 Не ме оставяйте сам. 22:30.600 --> 22:32.440 Моля ви! 22:33.141 --> 22:35.041 Моля ви! 22:36.420 --> 22:38.380 Толкова е... 22:38.881 --> 22:41.281 самотно. 22:42.040 --> 22:44.400 Капитански дневник,звездна дата 5221.8. 22:44.835 --> 22:47.400 Заключителен запис.Продължихме курса си 22:47.435 --> 22:49.480 отвъд най-отдалечената звезда на галактиката ни. 22:49.915 --> 22:52.040 Мисията ни е звездно картографиране. 22:59.480 --> 23:06.500 Превод и субтитри:IvanKanev