WEBVTT 00:02.000 --> 00:57.000 Здравей Джулай - July Morning 00:13.000 --> 00:19.000 Там аз бях във юлска сутрин, за да търся любов, с магията на новото зазоряване 00:21.000 --> 00:27.000 и с прекрасното Слънце Под звуците на първите птичи песни. 00:30.000 --> 00:35.000 Дома си оставих по средата на бурята и на нощта зад мен, 00:37.000 --> 00:44.000 и на моя собствен път. Със деня идваше решението - ще търся теб! 00:47.000 --> 00:55.000 Търсех любовта на странни места, не остана камък, който да не преобърна. 01:03.000 --> 01:10.000 Трябва да са били сигурно повече от хиляди лица, но никой, не чувствах 01:15.000 --> 01:19.000 като огън, който гори. В моето сърце, в моите мисли, в моята душа. Ла ла ла ла ла ла ла ла.