WEBVTT 00:02.000 --> 00:10.000 Тази нощ...Юда го целуна ... Нека бъдем по-добри хора и заслужим всичко! 00:15.000 --> 00:20.000 Утре е разпети петък 2020! Разпети петък е денят, в който е разпнат Божият син Иисус Христос 00:25.000 --> 00:31.000 за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството ...утре не работете и бъдете смирени!