WEBVTT 00:54.640 --> 01:01.440 *** Χαθήκαν οι μεγάλοι - αδελφέ μου *** *** ЗАГУБИХА СЕ ГОЛЕМИТЕ - БРАТКО *** 01:03.000 --> 01:09.800 *** δεν θέλουνε να βλέπουν στιβαρούς *** *** НЕ ИСКАТ ДА ЧУВСТВАТ ТЕЖЕСТТА *** 01:11.580 --> 01:18.600 *** μειώσαν τις αξίες άνθρωπε μου *** *** НЯМА ГИ ЦЕННОСТИТЕ ЧОВЕЧЕ *** 01:20.220 --> 01:27.020 *** και δώσανε τα σκήπτρα σε μικρούς *** *** И ДАДОХА ПРИОРИТЕТ НА МАЛКИТЕ *** 01:28.300 --> 01:32.360 *** Άιντε να δούμε που το πάνε *** *** ХАЙДЕ ДА ВИДИМ ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ *** 01:32.480 --> 01:36.780 *** σαν τη μπάλα μας κλωτσάνε *** *** КАТО ТОПКА НИ РИТАТ *** 01:37.000 --> 01:41.600 *** μας αλλάζουν ουρανούς *** *** СМЕНЯТ НИ НЕБЕСАТА *** 01:42.000 --> 01:49.780 *** Χάσαμε την ιστορία - των αρχαίων τη σοφία *** *** ЗАГУБИХМЕ ИСТОРИЯТА СИ - ДРЕВНИТЕ НАВИЦИ *** 01:50.560 --> 01:55.560 *** και μας βγάζουνε τρελούς *** *** И НИ ИЗКАРВАТ ЛУДИ *** 02:12.740 --> 02:19.320 *** Χαθήκαν οι μεγάλοι - αδελφέ μου *** *** ЗАГУБИХА СЕ ГОЛЕМИТЕ - БРАТКО *** 02:21.200 --> 02:28.060 *** εκείνες οι λεβέντικες μορφές *** *** ОНЕЗИ С ГАЛАНТНИТЕ МАНИЕРИ *** 02:29.720 --> 02:36.780 *** μας κλείνουνε το στόμα άνθρωπέ μου *** *** ЗАТВАРЯТ НИ УСТИТЕ ЧОВЕЧЕ *** 02:38.320 --> 02:45.120 *** με νόμους που δεν έχουνε φωνές *** *** СЪС ЗАКОНИ - КОИТО НЯМАТ ГЛАС *** 02:46.380 --> 02:50.180 *** Άιντε να δούμε που το πάνε *** *** ХАЙДЕ ДА ВИДИМ ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ *** 02:50.380 --> 02:54.820 *** σαν τη μπάλα μας κλωτσάνε *** *** КАТО ТОПКА НИ РИТАТ *** 02:55.080 --> 02:59.820 *** μας αλλάζουν ουρανούς *** *** СМЕНЯТ НИ НЕБЕСАТА *** 03:00.000 --> 03:08.120 *** Χάσαμε την ιστορία - των αρχαίων τη σοφία *** *** ЗАГУБИХМЕ ИСТОРИЯТА СИ - ДРЕВНИТЕ НАВИЦИ *** 03:08.520 --> 03:12.840 *** και μας βγάζουνε τρελούς *** *** И НИ ИЗКАРВАТ ЛУДИ *** 03:13.100 --> 03:16.720 *** Άιντε να δούμε που το πάνε *** *** ХАЙДЕ ДА ВИДИМ ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНАТ *** 03:17.000 --> 03:21.520 *** σαν τη μπάλα μας κλωτσάνε *** *** КАТО ТОПКА НИ РИТАТ *** 03:21.820 --> 03:26.420 *** μας αλλάζουν ουρανούς *** *** СМЕНЯТ НИ НЕБЕСАТА *** 03:26.580 --> 03:34.880 *** Χάσαμε την ιστορία - των αρχαίων τη σοφία *** *** ЗАГУБИХМЕ ИСТОРИЯТА СИ - ДРЕВНИТЕ НАВИЦИ *** 03:35.320 --> 03:39.780 *** και μας βγάζουνε τρελούς *** *** И НИ ИЗКАРВАТ ЛУДИ *** 03:40.240 --> 03:48.860 *** Χαθήκαν οι μεγάλοι - αδελφέ μου *** *** ЗАГУБИХА СЕ ГОЛЕМИТЕ - БРАТКО ***