WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 Има три типа хора! - Тези които са на върха! Тези които са долу...и тези които падат 00:09.000 --> 00:13.000 Платформа! ...да...Платформа 00:23.000 --> 00:29.000 Знаеш какво спуска Платформата!? Това е очевидно - Храна! 00:31.000 --> 00:36.000 ... И какво ще ядем!? Остатъците от храна на тези отгоре 00:42.000 --> 00:47.000 Това е отвратително... - и много ли хора има още надолу