WEBVTT 00:28.000 --> 00:31.000 Защо? 00:32.000 --> 00:37.000 Ти просто не искаш да напуснеш мислите ми 00:38.000 --> 00:43.000 Това ли беше единствения начин? 00:45.000 --> 00:49.000 Не можех да ти позволя да останеш... 00:57.000 --> 01:03.000 Бягай надалеч и укрий 01:03.000 --> 01:09.000 тайните в главата си 01:09.000 --> 01:16.000 Ти пожертва нейния живот 01:16.000 --> 01:22.000 заради друга, по-голяма любов 01:22.000 --> 01:28.000 Няма значение с колко камъни ще затрупаш спомена 01:28.000 --> 01:34.000 Тя винаги ще присъства в съзнанието ти 01:34.000 --> 01:40.000 Накъдето и да извърнеш глава, ти пак ще виждаш лицето й 01:40.000 --> 01:47.000 чак до края, отново и отново... 01:48.000 --> 01:51.000 Защо? 01:52.000 --> 01:58.000 Ти просто не искаш да напуснеш мислите ми 01:59.000 --> 02:05.000 Това ли беше единствения начин? 02:05.000 --> 02:09.000 Не можех да ти позволя да останеш... 02:23.000 --> 02:29.000 Тя ти каза истината и ти се присмиваше 02:29.000 --> 02:36.000 Нещо отвътре ти прищрака 02:36.000 --> 02:42.000 Тя трябваше да си тръгне и другите щяха да разберат 02:42.000 --> 02:48.000 всичко, което ти се опитваше да скриеш 02:48.000 --> 02:54.000 Сега греховете на твоя живот те преследват 02:54.000 --> 03:00.000 Няма смисъл да бягаш, вече нищо не можеш да направиш 03:00.000 --> 03:06.000 Накъдето и да извърнеш глава, ти пак ще виждаш лицето й 03:06.000 --> 03:13.000 чак до края, отново и отново... 03:14.000 --> 03:17.000 Защо? 03:19.000 --> 03:24.000 Ти просто не искаш да напуснеш мислите ми 03:25.000 --> 03:31.000 Това ли беше единствения начин? 03:31.000 --> 03:35.000 Не можех да ти позволя да останеш... 03:40.000 --> 03:43.000 Защо? 03:44.000 --> 03:50.000 Ти просто не искаш да напуснеш мислите ми 03:51.000 --> 03:57.000 Това ли беше единствения начин? 03:57.000 --> 04:01.000 Не можех да ти позволя да останеш... 04:02.000 --> 04:06.000 Защо? 04:07.000 --> 04:12.000 Ти просто не искаш да напуснеш мислите ми 04:13.000 --> 04:20.000 Това ли беше единствения начин? 04:20.000 --> 04:23.000 Не можех да ти позволя да останеш...