WEBVTT 00:20.000 --> 00:24.000 НЕ ДАВАШ ДА ТЕ ВИДЯ ДА ЧУЯ ГЛАСА ТИ 00:25.000 --> 00:31.000 ОТДАВНА НЕ МИСЛИШ... КАКТО ПРЕДИ... ЗА НАС... 00:33.000 --> 00:37.000 НЕ ДАВАШ ДА ТЕ ВИДЯ ДА ЧУЯ ГЛАСА ТИ 00:38.000 --> 00:43.000 И ОТДАВНА НЕ ГЛЕДАШ... КАКТО ПРЕДИ... 00:44.000 --> 00:46.000 НА НАС... 00:47.000 --> 00:51.000 ВСИЧКИ РАНИ ЛЕКУВА ВРЕМЕТО 00:52.000 --> 00:55.000 НО ВРЕМЕТО ЗНАЕ И ДА ПОСЛЪГВА 00:56.000 --> 01:04.000 КАТО ЗА МЕН, ОТ ТЕБ... НИЩО ПО-ХУБАВО НЯМА... 01:05.000 --> 01:09.000 КАТО ЗА МЕН, ОТ ТЕБ... 01:10.000 --> 01:15.000 НИЩО ПО-ХУБАВО НЯМА... 01:34.000 --> 01:38.000 ГОДИНИТЕ МОЖЕ И ДА МИ ДОНЕСАТ СПАСЕНИЕ 01:39.000 --> 01:47.000 ВСИЧКО ЩЕ СИ ГО ИМА САМО НЯМА ДА НИ ИМА НАС 01:48.000 --> 01:52.000 МОЖЕ И ДА ДОНЕСАТ СПАСЕНИЕ ГОДИНИТЕ 01:53.000 --> 01:54.000 ВСИЧКО ЩЕ СИ ГО ИМА, МОЖЕ БИ 01:55.000 --> 02:00.000 НО НЕ И... НАС... 02:01.000 --> 02:05.000 ВСИЧКИ РАНИ ВРЕМЕТО ЛЕКУВА 02:06.000 --> 02:09.000 НО ВРЕМЕТО ПОНЯКОГА ЛЪЖЕ 02:10.000 --> 02:19.000 КАТО ЗА МЕН, СЛЕД ТЕБ... НИЩО ПО-ХУБАВО НЯМА... 02:20.000 --> 02:23.000 КАТО ЗА МЕН, СЛЕД ТЕБ... 02:24.000 --> 02:30.000 НИЩО ПО-ХУБАВО НЯМА... 02:49.000 --> 02:52.000 ВСИЧКИ РАНИ ВРЕМЕТО ЛЕКУВА 02:53.000 --> 02:57.000 НО ПОНЯКОГА ВРЕМЕТО ЛЪЖЕ 02:58.000 --> 03:06.000 КАТО ЗА МЕН, СЛЕД ТЕБ... НИЩО ПО-ХУБАВО НЯМА... 03:07.000 --> 03:11.000 КАТО ЗА МЕН... ОТ ТЕБ... 03:12.000 --> 03:17.000 НИЩО ПО-ХУБАВО НЯМА...