WEBVTT 00:02.000 --> 00:11.000 Наричат го “малкия Мо” – роботът, който се превърна в незаменим помощник в борбата срещу вирусите.