WEBVTT 00:02.000 --> 00:13.000 Само в Русия могат така !!! :)