WEBVTT 00:10.600 --> 00:16.440 *** Όλα αυτά με κουράσανε καν'το λοιπόν να τελειώνει *** *** всичко това ме измаря направи така че да свърши *** 00:16.600 --> 00:22.180 *** παίξαμε πάλι και χάσαμε όσο και αν με πληγώνει *** *** играх пак и загубих колкото и да ме наранява *** 00:22.300 --> 00:28.320 *** Σήκωσε πάλι το χέρι στο πρώσοπο κάνε μια ακόμα πληγή *** *** вдигни ръката си пак към лицето ми и направи още една рана *** 00:28.380 --> 00:34.080 *** Χτύπα για τα λόγια που είπα κ'ας στάζει η τρύπα από την καρδιά *** *** удряй за думите които казах и нека кърви дупката от сърцето *** 00:34.180 --> 00:39.900 *** χτύπα δεν σου έμεινε τσίπα και 'γω θα γυρίσω απ'την άλλη μεριά *** *** удряй не ти остана благоприличие и аз ще се обърна на другата страна *** 00:40.000 --> 00:45.820 *** Χτύπα για τα λόγια που είπα κ'ας στάζει η τρύπα από την καρδιά *** *** удряй за думите които казах и нека кърви дупката от сърцето *** 00:45.900 --> 00:52.660 *** χτύπα δεν σου έμεινε τσίπα και 'γω θα γυρίσω απ'την άλλη μεριά *** *** удряй не ти остана благоприличие и аз ще се обърна на другата страна *** 01:15.520 --> 01:21.320 *** Όλα αυτά με κουράσανε τέλειωνε τι περιμένεις *** *** всичко това ме измаря какво чакаш приключвай *** 01:21.420 --> 01:27.360 *** παίξαμε πάλι και χάσαμε ότι γεννάμε παιθένεις *** *** играх пак и загубих убиваш каквото се ражда *** 01:27.440 --> 01:33.260 *** Σήκωσε πάλι το χέρι στο πρώσοπο κάνε μια ακόμα πληγή *** *** вдигни ръката си пак към лицето ми и направи още една рана *** 01:33.340 --> 01:38.880 *** Χτύπα για τα λόγια που είπα κ'ας στάζει η τρύπα από την καρδιά *** *** удряй за думите които казах и нека кърви дупката от сърцето *** 01:39.000 --> 01:44.780 *** χτύπα δεν σου έμεινε τσίπα και 'γω θα γυρίσω απ'την άλλη μεριά *** *** удряй не ти остана благоприличие и аз ще се обърна на другата страна *** 01:44.860 --> 01:50.820 *** Χτύπα για τα λόγια που είπα κ'ας στάζει η τρύπα από την καρδιά *** *** удряй за думите които казах и нека кърви дупката от сърцето *** 01:50.840 --> 01:56.660 *** χτύπα δεν σου έμεινε τσίπα και 'γω θα γυρίσω απ'την άλλη μεριά *** *** удряй не ти остана благоприличие и аз ще се обърна на другата страна *** 01:56.700 --> 02:03.940 *** Σήκωσε πάλι το χέρι στο πρώσοπο κάνε μια ακόμα πληγή *** *** вдигни ръката си пак към лицето ми и направи още една рана *** 02:04.000 --> 02:09.600 *** Χτύπα για τα λόγια που είπα κ'ας στάζει η τρύπα *** *** удряй за думите които казах и нека кърви дупката *** 02:10.000 --> 02:15.940 *** χτύπα δεν σου έμεινε τσίπα και 'γω θα γυρίσω απ'την άλλη μεριά *** *** удряй не ти остана благоприличие и аз ще се обърна на другата страна *** 02:16.000 --> 02:21.700 *** Χτύπα για τα λόγια που είπα κ'ας στάζει η τρύπα από την καρδιά *** *** удряй за думите които казах и нека кърви дупката от сърцето *** 02:21.800 --> 02:27.860 *** χτύπα δεν σου έμεινε τσίπα και 'γω θα γυρίσω απ'την άλλη μεριά *** *** удряй не ти остана благоприличие и аз ще се обърна на другата страна ***