WEBVTT 00:24.000 --> 00:26.000 СЪРЦЕТО МИ БИ ПОЛУДЯЛО 00:27.000 --> 00:30.000 ОЧИТЕ МИ БИХА ДОЖИВЯЛИ ДА ЗАСИЯЯТ 00:31.000 --> 00:38.000 ЕХ, АКО ТИ... ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ"... 00:39.000 --> 00:42.000 ПЕСНИТЕ МИ БИХА ПОБЕДИЛИ, ЗНАЙ 00:43.000 --> 00:45.000 ЩАСТЛИВАТА МИ ДУША В РАЯ БИ ОТИШЛА 00:46.000 --> 00:47.000 ЕХ, АКО ТИ... 00:48.000 --> 00:53.000 ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ" 00:54.000 --> 00:58.000 ЕХ, АКО ТИ... ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ... 00:59.000 --> 01:01.000 ОБИЧАМ ТЕ 01:24.000 --> 01:27.000 УСТНИТЕ МИ БИХА ТЕ ЦЕЛУВАЛИ 01:28.000 --> 01:31.000 НЯМАШЕ ДА ИМА КРАЙ ЩАСТИЕТО НИ 01:32.000 --> 01:33.000 ЕХ, АКО ТИ... 01:34.000 --> 01:38.000 ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ" 01:39.000 --> 01:42.000 ПЕСНИТЕ МИ БИХА ПОБЕДИЛИ, ЗНАЙ 01:43.000 --> 01:46.000 ЩАСТЛИВАТА МИ ДУША В РАЯ БИ ОТИШЛА 01:47.000 --> 01:48.000 ЕХ, АКО ТИ... 01:49.000 --> 01:53.000 ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ" 01:54.000 --> 02:02.000 ЕХ, АКО ТИ... ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ" 02:24.000 --> 02:28.000 МОИТЕ ЖЕЛАНИЯ БИ СБЪДНАЛ СЪНЯТ 02:29.000 --> 02:31.000 ТОПЛО СЛЪНЦЕ БИ ОГРЯЛО ДЕНЯ 02:32.000 --> 02:33.000 ЕХ, АКО ТИ... 02:34.000 --> 02:39.000 ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ" 02:40.000 --> 02:43.000 ПЕСНИТЕ МИ БИХА ПОБЕДИЛИ, ЗНАЙ 02:44.000 --> 02:47.000 А ДУШАТА МИ ЩАСТЛИВА БИ ОТИШЛА В РАЯ 02:48.000 --> 02:49.000 ЕХ, АКО ТИ... 02:50.000 --> 02:54.000 ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ" 02:55.000 --> 03:03.000 ЕХ, АКО ТИ... ЕХ, АКО ТИ МИ КАЖЕШЕ "ОБИЧАМ ТЕ"