WEBVTT 00:02.000 --> 00:10.000 България се прекланя пред паметта на Апостола