WEBVTT 00:34.000 --> 00:39.000 *** Ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις *** *** може би имаш право че ревнуваш *** 00:40.000 --> 00:45.000 *** Ίσως να μπορείς να με πονάς μα δε παιδεύεις *** *** може би можеш да ме нараниш но не ме измъчваш *** 00:46.000 --> 00:50.000 *** Ίσως πάλι δεν καταλαβαίνεις *** *** може би пак не разбираш *** 00:56.000 --> 01:01.000 *** Ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις *** *** може би имаш право че ревнуваш *** 01:02.000 --> 01:07.000 *** Ίσως να μπορείς να με ρωτάς μα δε μαθαίνεις *** *** може би можеш да ме попиташ но не се научаваш *** 01:08.000 --> 01:12.000 *** Ίσως πάλι δεν καταλαβαίνεις *** *** може би пак не разбираш *** 01:18.000 --> 01:23.000 *** Αχ και να ρχόσουνα - θα τρελαινόσουνα *** *** ах ако би дошла - би полудяла *** 01:24.000 --> 01:28.000 *** Αχ να κοιμόσουνα μια νύχτα στο κορμί μου *** *** ах ако би заспала върху тялото ми само за една нощ *** 01:29.000 --> 01:34.000 *** Αχ και να ρχόσουνα - θα τρελαινόσουνα *** *** ах ако би дошла - би полудяла *** 01:35.000 --> 01:41.000 *** Αχ να γινόσουνα μια νύχτα η ζωή μου *** *** ах ако само за една нощ би станала моя живот *** 02:03.000 --> 02:07.000 *** Ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις *** *** може би имаш право че ревнуваш *** 02:08.000 --> 02:13.000 *** Ίσως να μπορείς να με πονάς μα δε παιδεύεις *** *** може би можеш да ме нараниш но не ме измъчваш *** 02:14.000 --> 02:18.000 *** Ίσως πάλι δεν καταλαβαίνεις *** *** може би пак не разбираш *** 02:25.000 --> 02:29.000 *** Αχ και να ρχόσουνα - θα τρελαινόσουνα *** *** ах ако би дошла - би полудяла *** 02:30.000 --> 02:35.000 *** Αχ να κοιμόσουνα μια νύχτα στο κορμί μου *** *** ах ако би заспала върху тялото ми само за една нощ *** 02:36.000 --> 02:40.000 *** Αχ και να ρχόσουνα - θα τρελαινόσουνα *** *** ах ако би дошла - би полудяла *** 02:41.000 --> 02:46.000 *** Αχ να γινόσουνα μια νύχτα η ζωή μου *** *** ах ако само за една нощ би станала моя живот *** 02:47.000 --> 02:51.000 *** Αχ και να ρχόσουνα - θα τρελαινόσουνα *** *** ах ако би дошла - би полудяла *** 02:52.000 --> 02:57.000 *** Αχ να κοιμόσουνα μια νύχτα στο κορμί μου *** *** ах ако би заспала върху тялото ми само за една нощ *** 02:58.000 --> 03:02.000 *** Αχ και να ρχόσουνα - θα τρελαινόσουνα *** *** ах ако би дошла - би полудяла *** 03:03.000 --> 03:09.000 *** Αχ να γινόσουνα μια νύχτα η ζωή μου *** *** ах ако само за една нощ би станала моя живот *** 03:31.000 --> 03:37.000 *** Ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις *** *** може би имаш право че ревнуваш ***