WEBVTT 00:03.200 --> 00:04.000 Днес 00:04.000 --> 00:04.500 се 00:04.500 --> 00:05.200 изправяме срещу 00:05.200 --> 00:05.900 СТАРС! 00:05.900 --> 00:06.400 Нека положим 00:06.400 --> 00:07.100 всички 00:07.100 --> 00:07.700 усилия! 00:07.700 --> 00:08.600 Хайде! 00:12.000 --> 00:15.500 Днес е СТАРС! 00:17.700 --> 00:19.200 Рихо-сан също е СТАРС! 00:19.200 --> 00:21.200 Благодаря, че ми позволихте да работя с вас. 00:21.900 --> 00:22.700 Няма проблем! 00:22.700 --> 00:23.800 И ще се изправим срещу? 00:23.600 --> 00:24.600 Рихо е сладка! 00:24.800 --> 00:25.800 И ще се изправим срещу? 00:26.300 --> 00:29.000 QQ. Артист шампионките. 00:29.000 --> 00:30.200 Куинс Куест. 00:31.300 --> 00:32.200 Куинс Куест. 00:32.200 --> 00:37.400 Искаме да отнемем Артист титлите от тях, така че СТАРС, нека ги победим днес! 00:38.500 --> 00:39.700 Сладостта е еквивалент на? 00:39.700 --> 00:40.300 Сладостта е еквивалент на? СПРАВЕДЛИВОСТ! 00:40.300 --> 00:42.700 Справедливост! 18:18.600 --> 18:21.600 СТАРС спечели! 18:24.600 --> 18:32.700 Значи Саки-сан, Там-чан, насочваме ли се към Артист титлите? 18:36.300 --> 18:40.000 Хей, можем да ги предизвикваме, понеже току-що победих АЗМ. 18:41.200 --> 18:52.400 И Рихо-сан. В Отборната Лига мачът ни срещу Конами и Киона завърши с равенство. 18:54.400 --> 19:02.700 Мисля, че това ни дава възможността да ги предизвикваме. Би ли предизвикала с мен? 19:06.400 --> 19:09.900 *пляс, пляс, пляс, пляс, пляс, пляс* 19:10.000 --> 19:13.800 Кид-чан, днес се справи чудесно. 19:15.600 --> 19:18.800 Очаквах да ни предизвикваш. 19:19.500 --> 19:20.500 Но... 19:31.200 --> 19:38.500 Отборът ви е оценен само заради Рихо-сан, нали? 19:53.600 --> 19:56.000 Уоу, уоу, уоу, уоу. 20:02.900 --> 20:07.400 Искате да идвате за Годесес титлите? 20:09.000 --> 20:12.000 Ние също искаме това. 20:17.500 --> 20:19.400 Добре, нека го направим. 20:20.200 --> 20:27.000 Нямам нетърпение да ви видя отново в нейната Приспивателна люлка. 20:28.200 --> 20:32.700 Джангъл, моля ме позабавлявай. 20:47.000 --> 20:54.100 Артист и Годесес, ще спечеля тези две титли до края на годината! 20:56.200 --> 21:00.400 И после искам да предизвиквам теб за Бързоходната титла. 21:01.000 --> 21:10.300 Не знам кога или къде всичко това ще се случи, но моля идвайте да гледате!