WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Жената, която ти е предписана от Аллах. Нима вечността може да се измери с календар, мой Ефе? 00:06.000 --> 00:13.000 Ако тази Менекше не е дала на Недждет, скъпоценностите, подарени й преди брачната нощ, само за да безпокои Наре... 00:14.000 --> 00:15.000 Здравейте! 00:15.000 --> 00:19.000 Татко и мама преди да влязат в затвора, трябвало да свършат всичката си работа, 00:19.000 --> 00:22.000 и чак тогава щели да влязат. Татко така каза. 00:22.000 --> 00:25.000 Когато в теб се зароди недоверие, ставаш безжалостен. 00:25.000 --> 00:31.000 Когато бях невинна, ти не ми повярва. Но дори, когато ти си виновен, аз ти повярвах. 00:32.000 --> 00:36.000 Тръгваш без да ме прегърнеш ли? - Татковото! 00:39.000 --> 00:42.000 Татко. - Той сам ли го е направил, или... 00:42.000 --> 00:45.000 Ако питаш, дали Менекше е знаела или тя ли е поискала... 00:45.000 --> 00:48.000 Какво ще направиш, ако е така? - Ще се разведа!