WEBVTT 00:48.000 --> 01:02.000 Някой танцува върху моя гроб, 01:02.000 --> 01:16.000 от което ме побиват тръпки 01:17.000 --> 01:23.000 Аз чувам смях, той пробужда душата ми 01:23.000 --> 01:30.000 Вятърът вее листата, накъдето си поиска 01:30.000 --> 01:42.000 Неговата песен омайва нашия свят и нашите мисли и ни вледенява 01:45.000 --> 01:57.000 В сърцето си намирам само теб 01:57.000 --> 02:04.000 Хвани ръката ми, аз ще те заведа до Обетованата земя 02:04.000 --> 02:10.000 Ти си единствения! 02:35.000 --> 02:42.000 Аз чувам смях, той пробужда душата ми 02:42.000 --> 02:48.000 Вятърът вее листата, накъдето си поиска 02:48.000 --> 03:00.000 Неговата песен омайва нашия свят и нашите мисли и ни вледенява 03:02.000 --> 03:14.000 В сърцето си намирам само теб 03:14.000 --> 03:20.000 Хвани ръката ми, аз ще те заведа до Обетованата земя 03:21.000 --> 03:26.000 Ти си единствения! 03:52.000 --> 03:59.000 Невил, каквото и да си сторил, 03:59.000 --> 04:06.000 тези сълзи ще изчезнат 04:06.000 --> 04:12.000 Невил, където и да си отишъл, 04:12.000 --> 04:18.000 моля те, имай вяра!