WEBVTT 00:13.000 --> 00:17.000 Всяка вечер пълнят се очите ми раните ги няма, само белези 00:18.000 --> 00:23.000 Пълните бутилки, празня ги наред,но сърцето търси само теб. 00:24.000 --> 00:28.000 Не си признавах, че съм наранена пробвах да повярвам, че не си за мен 00:29.000 --> 00:34.000 Имах други в живота си проклет,но сърцето търси само теб. 00:35.000 --> 00:40.000 Толкова ли трудно беше да останеш когато ме боли ръката ми да хванеш 00:41.000 --> 00:45.000 И колкото и пъти да отричам, зная без тебе идва края. 00:46.000 --> 00:50.000 Вечер гледам към луната всяка нощ все на мен така се пада 00:51.000 --> 00:56.000 Пробвах други да целувам,но когато заспя, тебе пак те сънувам. 00:57.000 --> 01:01.000 В дъното на океанаще се хвърля за теб, само за да те хвана 01:02.000 --> 01:09.000 Всичко друго ще оставя само тебе така и не мога да те забравя. 01:31.000 --> 01:35.000 С нови дрехи всеки ден обличам се да си кажат, ето я, щастлива е 01:36.000 --> 01:41.000 Все повтарям всичко, че ми е наред,но сърцето търси само теб. 01:42.000 --> 01:46.000 Със скъпите коли си обикалям,но е празно вече мястото до мен 01:47.000 --> 01:52.000 Правя всичко за да продължа напред,но сърцето търси само теб. 01:53.000 --> 01:58.000 Толкова ли трудно беше да останеш когато ме боли ръката ми да хванеш 01:59.000 --> 02:03.000 И колкото и пъти да отричам, зная без тебе идва края. 02:04.000 --> 02:08.000 Вечер гледам към луната всяка нощ все на мен така се пада 02:09.000 --> 02:14.000 Пробвах други да целувам,но когато заспя, тебе пак те сънувам. 02:15.000 --> 02:19.000 В дъното на океана ще се хвърля за теб, само за да те хвана 02:20.000 --> 02:27.000 Всичко друго ще оставя само тебе така и не мога да те забравя. 02:48.000 --> 02:59.000 Давам сърцето си, отново да съм с теб давам живота си, без тебе съм проклет. 03:00.000 --> 03:05.000 Толкова ли трудно беше да останеш когато ме боли ръката ми да хванеш 03:06.000 --> 03:10.000 И колкото и пъти да отричам, зная без тебе идва края. 03:11.000 --> 03:15.000 Вечер гледам към луната всяка нощ все на мен така се пада 03:16.000 --> 03:21.000 Пробвах други да целувам,но когато заспя, тебе пак те сънувам. 03:22.000 --> 03:26.000 В дъното на океана ще се хвърля за теб, само за да те хвана 03:27.000 --> 03:34.000 Всичко друго ще оставя само тебе така и не мога да те забравя.